Open standaard ‘umati’, de universele taal voor werktuigmachines

Hoe makkelijker werktuigmachines informatie kunnen uitwisselen en delen, hoe efficiënter ze zijn. Umati (universal machine tool interface) groeit stilaan uit tot een algemeen aanvaarde standaard. Het is een open standaard voor werktuigmachinegebruikers over de hele wereld. Het dient om nieuwe mogelijkheden aan te boren voor de fabricage van morgen. De Umati Joint Working Group heeft alvast een reeks bijeenkomsten en webconferenties gepland.

 

Niets gaat boven een gemeenschappelijke taal om connecties te leggen – en dat geldt ook voor werktuigmachines. Hoe makkelijker ze informatie kunnen uitwisselen en delen, hoe efficiënter ze zijn. Netwerking op wereldschaal, zoals die door Industrie 4.0 wordt vooropgesteld, heeft maar een kans van slagen als de gegevensuitwisseling via gestandaardiseerde interfaces in de volledige verwerkingsketen plaatsvindt. In een gezamenlijke inspanning zijn 17 partners en VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken, de Duitse vereniging van werktuigmachinefabrikanten ) een dergelijke open-interfacestandaard aan het ontwikkelen voor de verbinding van werktuigmachines en randapparatuur op hoogwaardige klantspecifieke IT-ecosystemen. Dit vereenvoudigt fors de digitalisering en stelt middelgrote bedrijven in staat om gebruik te maken van het potentieel van moderne productieomgevingen.

OPC UA als basis

Umati is volledig gebaseerd op het vrij configureerbare OPC UA-communicatieplatform. OPC UA reikt een raamwerk aan dat de communicatie tussen de machines reguleert. De precieze inhoud van de communicatie kan individueel worden geregeld door parameters te beschrijven in een OPC UA Companion Specification, een soort woordenboek. Umati streeft ernaar de speciale domeinkennis van de werktuigmachine-industrie om te zetten in semantiek en een informatiemodel. Doel van de umati-interface (universele machine tool interface) op basis van OPC UA is te garanderen dat gegevens van machines met verschillende besturingssystemen via een open, gestandaardiseerde verbinding worden gerouteerd. Het is vergelijkbaar met een USB-stick.

Een inleidende video van het initiatief vindt u hier. In dit document vindt u een update van de algemene presentatie, inclusief een lijst van vaste en geïnteresseerde partners.

Aangezien umati de volgende stappen heeft gezet in de richting van een wereldwijd initiatief, heeft ook u de kans om mee te werken aan de ontwikkeling van een wereldwijde standaard ten voordele van de werktuigmachine-industrie en haar klanten.

Geplande events

De officiële ontwikkeling van een wereldwijde OPC UA Companion Specification (CS) vindt plaats onder de koepel van de OPC Foundation (OPCF). Precies daarom heeft de VDW een Joint Working Group (JWG) opgericht die openstaat voor alle leden van de OPCF. Maar ook als u geen lid bent, is uw bijdrage welkom.

Gezien de complexiteit van het eerste ontwerpdocument, heeft de Umati Joint Working Group een reeks bijeenkomsten en webconferenties gepland.

  • 22 februari 2019: officiële kick-off en inleidende bijeenkomst in Frankfurt (Duitsland). Tijdens deze meeting, die voornamelijk voor de leden is bedoeld, zullen de formele stappen worden besproken.
  • 6 maart 2019: eerste webmeeting over de beginselen van de OPC UA en zijn tools. De deelname staat open voor alle belangstellenden.
  • 27 maart 2019: tweede webmeeting over de beginselen van het umati informatiemodel dat door de Umati Core Working Group is ontwikkeld en als input voor de CS dient. Staat eveneens open voor alle belangstellenden.
  • 29-30 april 2019: tweede meeting in Stuttgart, deelname te bepalen.
  • Vanaf 15 mei: tweewekelijkse webmeetings om de technische aspecten te bespreken. 

Wenst u aan het initiatief mee te werken? Inschrijven kan via mail naar info@umati.info, met trefwoord ‘JWG’. 

Voor de EMO Hannover vakbeurs, van 16 tot 21 september 2019, is een connectiviteitsshowcase met internationale deelname gepland. Alle belangstellende partijen zijn welkom. U hebt een machine met een OPC UA-server nodig die moet worden geconfigureerd volgens een specificatie die tegen eind maart 2019 beschikbaar zal zijn. 

Wenst u de EMO Showcase bij te wonen? Inschrijven kan via mail naar info@umati.info, met trefwoord ‘EMO’.

Om bedrijven wegwijs te maken, monitort de normenantenne 'Industrie 4.0' de consolidering en de vastlegging van een geharmoniseerd referentiearchitectuurmodel en de ontwikkeling van normen die nodig zijn voor de implementatie ervan. Meer weten? Neem contact met ons op.