Op zoek naar meerwaarde met slimme geconnecteerde producten

Er zijn steeds meer slimme geconnecteerde producten om ons heen en steeds meer technologie is beschikbaar op de markt om slimme internet-of-things (IoT)-oplossingen te realiseren. Heel wat bedrijven die fysieke producten bouwen, vragen zich af of en wanneer ze welke stappen moeten zetten. Ze zien zich geconfronteerd met tal van uitdagingen als toegevoegde waarde creëren en het uitdenken van een aantrekkelijk waardevoorstel.

Sirris identificeerde de belangrijkste uitdagingen voor productbouwers die een stap wil zetten naar slimme geconnecteerde producten. In een vorige blog haalden we uitdagingen aan als het vormen van een visie en het maken van een business case; in deze blog beschouwen we het centraal plaatsen van de toegevoegde waarde van de oplossing en het uitdenken van het waardevoorstel. 

Uitdaging 3: de toegevoegde waarde van de oplossing centraal plaatsen

Als innovaties met slimme geconnecteerde technologie falen is dat al te vaak omdat ze onvoldoende antwoord bieden op de concrete noden of problemen van gebruikers, of omdat ze voorbijgaan aan alternatieve oplossingen. Wie te weinig aandacht besteedt aan het begrijpen van het reële probleem en de impact ervan, dreigt ook voorbij te gaan aan de potentiële toegevoegde waarde van een oplossing. In de wegwijzer gaan we hier dieper op in aan de hand van een voorbeeld, een bedrijf dat containers voor goederentransport produceert en ideeën heeft om die slim en geconnecteerd te maken.

Het loont voor productbouwers dus om eerst voldoende tijd te investeren in het begrijpen van het probleem of de nood van de klant en de waarde van mogelijke oplossingen voor de klant, en pas daarna geld in het uitwerken van de juiste oplossing:

  • Welke noden, problemen of kosten verhelp ik en welke voordelen of winsten realiseer ik met mijn oplossing voor mijn klant?
  • Erkent mijn klant de meerwaarde ten opzichte van alternatieve oplossingen?
  • Hoeveel is mijn klant bereid te betalen voor mijn oplossing?

De vragen die uw bedrijf zich dient te stellen, zijn niet anders voor slimme geconnecteerde oplossingen dan voor andere technologische innovaties. Wat wel anders is, is de bredere waaier aan manieren waarop men met slimme geconnecteerde oplossingen waarde kan creëren.

 

Uitdaging 4: een waardevoorstel uitdenken met een win-win

Een slim geconnecteerd product moet een meerwaarde leveren voor de klant. Maar hoe kan die meerwaarde omgezet worden in duurzame inkomsten voor uw bedrijf?

Dit kan door nieuwe functionaliteiten toe te voegen aan het product, maar ook door het product uit te breiden met digitaal ondersteunde diensten en zo nieuwe inkomsten te genereren. Het is dus best mogelijk dat de positie van uw bedrijf in de waardeketen verandert. Dit gaat meestal gepaard met nieuwe samenwerkingsvormen en ook nieuwe vormen van concurrentie.

Investeer eerst tijd in het vinden van een waardevoorstel dat een win-win kan realiseren voor uw klant en voor uw bedrijf, en pas daarna geld in het uitwerken van de juiste oplossing:

  • Voegt mijn oplossing nieuwe functionaliteiten toe aan mijn product en/of breid ik het product ook uit met nieuwe digitaal ondersteunde diensten?
  • Hoe verandert de positie van mijn bedrijf in de waardeketen? Waar zijn opportuniteiten en waar kan ik weerstand of medewerking verwachten van andere spelers? Is er een win-win-win mogelijk voor mijn klant, mijn bedrijf en de waardeketen?
  • Hoe zie ik de stapsgewijze evolutie van mijn oplossing over de jaren (een productroadmap)?
  • Hoe zal ik nagaan of het waardevoorstel de wensen van mijn beoogde klanten vervult?

De zoektocht naar hét product- en businessidee dat toegevoegde waarde levert, verhoogt uw kansen op een succesvolle innovatie. Sirris ondersteunt bedrijven hierbij als innovatiepartner, met onafhankelijk advies en begeleiding.
In het Wat Slim-project heeft Sirris meer dan 50 bedrijven geholpen bij hun verkenning van het potentieel van slimme geconnecteerde producten voor hun business. De inzichten opgebouwd in dit project werden gebundeld in een wegwijzer. Deze geeft een overzicht van de 10 belangrijkste uitdagingen voor productbouwers die de stap willen zetten naar slimme geconnecteerde producten.
Meer weten? Neem contact met ons op.

 

Deze blog kwam tot stand met de steun van VLAIO.