Ontvang onze marktstudie naar de toepassing van lijmverbindingen in de zeevaart- en offshoresector
Sirris en Damen, partners in het Qualify-project, voeren een marktstudie uit naar de toepassing van lijmverbindingen in de zeevaart- en offshoresector. De studie biedt een overzicht van de actuele stand van de toepassing van lijmverbindingen in verschillende sectoren, focust op de uitdagingen en voordelen van de technologie in ruwe offshoreomstandigheden en stelt meerdere casestudies voor van geslaagde industriële projecten. De studie ligt voor u klaar als u ons helpt!

De combinatie van staal en composieten in structuren met gelijmde verbindingen kan het gewicht helpen verlagen mét behoud van dezelfde sterkte, wat lichtere en stevigere structuren mogelijk maakt.

QUALIFY - 'Enabling Qualification of Hybrid Structures for Lightweight and Safe Maritime Transport' - is een grensoverschrijdend collaboratief project dat wordt medegefinancierd door het Interreg-programma 2 Seas Mer Zeeën. De leden van het consortium zijn vijf kennisinstellingen, drie eindgebruikers en twee classificatiebureaus. Dit zijn de doelstellingen van het Qualify-project:

  • evaluatie van de mechanische prestaties van de gelijmde verbinding op de lange termijn, onder representatieve bedrijfs- en omgevingsomstandigheden
  • ontwikkeling van een betrouwbare methodologie voor de inspectie en de maintenance van gelijmde hybride verbindingen
  • ontwikkeling van een certificeringsprocedure (richtsnoeren) voor gelijmde hybride verbindingen in primaire structuren in zeevaarttoepassingen

Help ons en ontvang onze marktstudie!

Sirris en Damen, partners in het Qualify-project, voeren een marktstudie uit naar de toepassing van lijmverbindingen in de zeevaart- en offshoresector. We hebben een enquête opgesteld om het marktpotentieel in kaart te brengen voor de toepassing van hybride lijmverbindingen in verschillende sectoren binnen de 2 Zeeën-zone (de kustgebieden van Engeland, Frankrijk, Vlaanderen en Nederland). De enquête helpt ons een beter inzicht te verwerven in de marktbehoeften, uitdagingen, obstakels en mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Neem even de tijd om de volgende Qualify survey in te vullen. We hebben de deadline verlengd tot 15 mei. Door deel te nemen beschikken we over uw e-mailadres zodat we u het eindrapport van de marktstudie kunnen toesturen van zodra het klaar is.

Voor meer informatie over QUALIFY kunt u terecht op onze projectpagina.