Ontdek het potentieel van microfluïdica

Op 21 november organiseren Sirris en InnovaTech een ontbijtsessie rond microfluïdica: aan de hand van uiteenzettingen, getuigenissen uit de industrie en een bezoek aan de faciliteiten zullen de deelnemers zich in twee uur tijd een beeld kunnen vormen van het potentieel van deze discipline. (voertaal = Frans)

Microfluïdica is een discipline waarbij vloeistoffen op het niveau van de microliter worden gemanipuleerd. Vandaag de dag is ze het stadium van de fundamentele research voorbij en voldoende rijp om in uiteenlopende sectoren te worden toegepast, zoals de biogeneeskunde (lab-on-a-chip), continue-flowchemie (microreactoren) of de screening van moleculen in R&D-laboratoria.

Waar ligt het belang ervan? Door te werken met kanalen die fors kleiner zijn dan een millimeter, kan men de analyse sneller en de uitwisselingen efficiënter laten verlopen, het aantal benodigde hoeveelheden monsters of reagentia verminderen, de draagbaarheid verhogen én de kosten terugschroeven. Bovendien baant de microfluïdica, dankzij een nauwkeurige controle van de procesomstandigheden in zeer kleine ruimtes, de weg voor nieuwe reactieschema's die in batch gewoon ondenkbaar zijn.

Wilt u meer weten over deze nieuwe technologische aanpak en de mogelijkheden ervan?
Wilt u zich laten inspireren door de getuigenissen van regionale spelers die reeds de stap naar deze nieuwe technologie hebben gezet?
U vraagt zich af welke resources en technologische middelen in uw buurt beschikbaar zijn om naadloos toegang te krijgen tot dit nieuwe paradigma?

Kom dan zeker naar het Ontbijt 'Microfluïdica', op 21 november om 8.00 uur bij Sirris in Luik !   

  

Het In Flow-project wordt uitgevoerd in het kader van het programma Interreg V Euregio Maas-Rijn, dat voor 2,1 miljoen EUR wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Met de investering van EU-fondsen in Interreg-projecten investeert de Europese Unie rechtstreeks in economische ontwikkeling, innovatie, territoriale ontwikkeling, sociale inclusie en opleiding in de Euregio Maas-Rijn.