Ontdek het potentieel van geconnecteerde machines samen met andere bedrijven

Industrie 4.0 is gebaseerd op het idee dat alle productie-installaties geconnecteerd zijn en dat gegevens kunnen worden uitgewisseld. In de realiteit is dit vaak niet zo eenvoudig: verschillende machines hebben immers verschillende connectiviteitsopties. Hoe kunt u uw machines connecteren? Hoe haalt u data uit deze machines? En hoe deze data visualiseren? Sirris zoomt in op de deelaspecten in een groepscoaching in vier sessies.

Het verzamelen en analyseren van allerhande machinedata wordt als een belangrijk bouwblok gezien binnen Industrie 4.0. Dit laat immers toe om een real-time beeld te krijgen van de status van de machines/productie en on-the-spot bij te sturen waar nodig.

Echter, alvorens men kan starten met het verzamelen en analyseren van machinedata, moet men de verschillende machines connecteren. Nieuwe machines en sturingen worden vandaag de dag voorzien van connectiviteitsopties, maar bestaande machines hebben vaak beperktere (of geen) mogelijkheden. Toch bieden recente technologische ontwikkelingen (o.m. IoT-platformen, informatiestandaarden, enz.) mogelijkheden om uw machinepark te connecteren.

Groepscoaching in vier thematische sessies

In een door Sirris georganiseerde groepscoaching duiken we samen met u dieper in deze materie. We zoomen in op de verschillende deelaspecten van machines connecteren en gaan samen met u aan de slag. Naast een uitgebreid inzicht in de onderliggende technologieën en mogelijke toepassingen, voorzien we verschillende oefeningen, demonstraties en experimenten die u toelaten om zelf een eerste ervaring op te doen en aan de slag te gaan.

De format houdt in dat 8 à 10 bedrijven tijdens vier formele bijeenkomsten van een halve dag samenkomen. Deze gaan door bij een deelnemend bedrijf of in een van de Vlaamse Sirris-vestigingen.

De groepscoaching bestaat uit vier sessies, elk met focus op een specifiek deelthema. Deze sessies zijn erg praktisch en interactief:

  • Sessie 1 (9 maart 2021): Introductie tot de geconnecteerde werkplaats
  • Sessie 2 (20 april 2021): Machinedata verzamelen en uitwisselen
  • Sessie 3 (1 juni 2021): Uw machinepark connecteren en data uit uw machines halen
  • Sessie 4 (6 juli 2021): Visualiseren van machinedata in een dashboard

Interesse om deel te nemen? Meer info over deze groepscoaching vindt u in onze agenda!

Deze groepscoaching maakt deel uit van het Industriepartnerschap waarbinnen 17 Vlaamse innovatiepartners een geïntegreerde dienstverlening aanbieden om groei en innovatie in de Vlaamse industrie te stimuleren in de 3 volgende thema’s: Digitalisering, Duurzaamheid & Industrie4.0. Ze doen dat onder leiding van Agoria en Sirris en met de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen.


#industriepartnerschap #sterkondernemen