Onderzoek naar haalbaarheid real-time kwaliteitscontrole voor lasprocessen

Sirris zal samen met het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) een onderzoeksproject opstarten om de haalbaarheid te onderzoeken van kwaliteitscontrole van lasverbindingen met behulp van systemen voor inline, real-time detectie van lasfouten tijdens het lassen.

In gemechaniseerde toepassingen wordt lassen uitgevoerd met behulp van vooraf ingestelde lasparameters om een herhaalbare laskwaliteit te verkrijgen. Fabricagetoleranties van voorafgaande bewerkingen zoals het snijden van profielen of lasnaadvoorbereidingen, variaties van de chemische samenstelling van het materiaal en de nauwkeurigheid van de assemblage, kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de kwaliteit van de gelaste stukken.

Meetsystemen

In de afgelopen decennia is veel onderzoek verricht om de vorm van het lasbad te meten. Het lasbad geeft belangrijke informatie over de kwaliteit van de las. Verschillende soorten optische sensoren zijn toegepast om real-time bewaking van de lasparameters uit te voeren, zoals de booglengte of de grootte van het lasbad.

Er is bijvoorbeeld een sterke correlatie tussen de breedte van het lasbad en de penetratie bij het TIG-lassen. De breedte, het volume en de positie van het lasbad ten opzichte van de verbinding zijn ook belangrijk om het oppervlakteprofiel van de las te bepalen en de waarschijnlijkheid in te schatten van de aanwezigheid van onvolkomenheden, zoals bindingsfouten.  

Beelden met hoge kwaliteit van het lasbad zijn essentieel om afwijkingen van de laskwaliteit te detecteren en de noodzakelijke aanpassingen van de lasparameters door te voeren, om de laskwaliteit te handhaven.

Voordelen

  • real-time visualisatie van het proces, monitoring en kwaliteitsborging
  • inline, real-time parameteraanpassing
  • snelle foutdetectie vermindert het aantal destructieve testen en schroot
  • data, afbeeldingen of video's kunnen worden opgeslagen voor kwaliteitsdocumentatie

Onderzoeksproject

Sirris en het Belgisch Instituut voor Lastechniek zullen een onderzoeksproject opstarten om de haalbaarheid te onderzoeken van kwaliteitscontrole van lasverbindingen met behulp van systemen voor inline, real-time detectie van lasfouten tijdens het lassen. Er zal een nieuw algoritme ontwikkeld worden om de metingen te correleren met de laskwaliteit.

De belangrijkste onderzoeksuitdagingen zijn:

  • de ontwikkeling van een zeer snel geïntegreerd meetsysteem voor real-time kwaliteitscontrole van booglassen, met de flexibiliteit om lokale (lasbad) en globale (volledige las/product-)bewaking uit te voeren
  • de uitvoering van hoge-snelheidsmetingen die de dynamiek van het lasbad vastleggen
  • de ontwikkeling van voorspellende modellen om de metingen te correleren aan fysieke defecten
  • de uitwerking van strategieën voor kwaliteitscontrole, die de kwaliteit van het product garanderen.

Interesse in dit onderwerp (QUALIMON)? Neem contact op via dit formulier.

(Bron foto: https://unsplash.com/)