Octrooien: waarom zijn zo weinig uitvinders vrouwen?

Er worden nog veel te weinig octrooien aangevraagd door vrouwelijke uitvinders. Hier zit duidelijk een onaangeboord potentieel voor innovatie.

Uit een recente studie van de Britse dienst voor intellectuele eigendom gebaseerd op gegevens van Patstat, de wereldwijde statistische gegevensbank over octrooien van het Europees Octrooibureau en een analyse van de voornamen van uitvinders, zijn vrouwen goed voor een ietsje minder dan 13 % van de octrooien die wereldwijd zijn aangevraagd. Het percentage mag dan wel in stijgende lijn zitten (6.8 % in 1998, 12.7 % in 2017), als er niets verandert wordt de gelijkheid tussen de seksen pas in 2070 bereikt!

Proportion of female inventors associated with patent applications worldwide, 1915-2017

Dit onevenwicht komt er natuurlijk doordat er onvoldoende vrouwen werken in wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM), een oud zeer. Hoewel er zowat overal campagnes gevoerd worden, beginnen te weinig vrouwen een carrière in deze domeinen.

De analisten merken ook op dat vrouwen niet alleen sterk ondervertegenwoordigd zijn bij de uitvinders, maar dat de ongelijkheid nog meer uitgesproken is als je ermee rekening houdt dat de meeste vrouwlijke uitvinders de enige vrouw zijn in een verder volledig mannelijk team.

Meer dan twee derde van alle octrooien komen van volledig mannelijke teams of van individuele mannelijke uitvinders - en maar 6 % van individuele vrouwelijke uitvinders. Volledig vrouwelijke teams zijn goed voor nauwelijks 0.3 % van de aanvragen.

Nog erger: volgens de universiteit van Yale hebben uitvinders met een duidelijk vrouwelijke naam een lagere kans dat hun octrooi effectief door het USPTO wordt toegekend!

De WIPO bevestigt dat vrouwelijke wetenschappers twee keer minder kans hebben dat ze voor hun onderzoek een octrooi krijgen; de dienst besluit hieruit (vreemd genoeg) dat vrouwen minder dan mannen nadenken over hoe ze hun uitvindingen kunnen commercialiseren.

Biotechnologie heeft het grootste aantal vrouwelijke uitvinders: 53 % van de octrooien in deze sector hebben ten minste één uitvindster. Dat is ook zo voor 52 % van de farmaceutische octrooien. Daarentegen heeft maar 10 % van de octrooien in elektrotechniek ten minste één vrouwelijke uitvinder.

Inventor team constituency of patent applications by WIPO technology sector, 1998-2017

Van de 50 landen die de meeste octrooien hebben aangevraagd springt Rusland eruit: over de voorbije 20 jaar hebben 17 % van de in Rusland aangevraagde octrooien ten minste een vrouwelijke uitvinder.
Daarentegen hadden Japan en Zuid-Korea voor dezelfde periode minder dan een octrooiaanvraag op 20 met een vrouwelijke uitvinder in het team.

Proportion of female inventors for each of the top 50 countries, 1998-2017

In februari 2019 heeft het Amerikaans octrooibureau USPTO ook een studie gepubliceerd over octrooien aangevraagd door vrouwelijke uitvinders. Het besluit is hetzelfde als dat van het rapport van de Britse dienst: vrouwen vertegenwoordigen nog altijd een kleine minderheid van de uitvinders van octrooien en hier zit dus een onaangeboord potentieel.

Toch is er een beperkte vooruitgang: het aandeel octrooien met ten minste een vrouw als uitvinder is van 7 % in de jaren '80 gestegen tot 21 % in 2016, wat goed is voor niet meer dan 12 % van alle uitvinders.

Zelfs al zijn vrouwen steeds meer aanwezig in wetenschappelijke en technische beroepen en al treden ze steeds vaker toe tot het ondernemerschap, dit percentage blijft laag. Het ligt een beetje hoger in Amerikaanse staten met veel technologiebedrijven.

Vrouwelijke uitvinders zijn vooral actief in specifieke technologieën eerder dan octrooien aan te vragen in door mannen gedomineerde domeinen.

Het gebeurt steeds vaker dat ze octrooien aanvragen in grote gemengde teams, wat het stijgend belang aantoont van een goed begrip van het verband tussen het geslacht en innovatie door samenwerking.

Bronnen

Ook deze studie van de WIPO is het lezen waard, al dateert ze al van 2016: https://www.wipo.int

Klik hier voor meer informatie over de IP-diensten van Sirris.

Tags: