Octrooibescherming van blockchain

Eind 2018 organiseerde het Europees Octrooibureau zijn eerste, druk bijgewoonde, conferentie over de octrooieerbaarheid van blockchain en de toepassingen ervan.

Op 4 december organiseerde het Europees Octrooibureau (EOB) voor het eerst een grote conferentie rond blockchain. Het eendagsevenement lokte meer dan 300 professionals uit de industrie, de academische wereld, juristen en beleidsmakers naar Den Haag om zich te laten informeren over de impact van blockchain op het IP landschap.

De eerste keynote van Marieke Flament en Claire Wells (Circle, UK) schetste de nog vrij recente ontstaansgeschiedenis van blockchain, de achterliggende concepten en de eerste succesvolle toepassing in cryptomunten. In de toekomst verwachten zij een massale adoptie van de technologie in alles wat te maken heeft met het betrouwbaar registreren van gegevens en uitvoeren van transacties. Zij voorzien toepassingen in de supply chain van onder meer diamanten, voeding en geneesmiddelen, als garantie van afkomst, identiteit en authenticiteit en ter voorkoming van namaak, fraude en corruptie.

Octrooilandschap

Dat het om een nog vrij jonge technologie gaat, werd duidelijk gemaakt aan de hand van een grafiek van het aantal octrooiaanvragen en verleende octrooien omtrent blockchain. Meest opvallend is de exponentiële groei vanaf 2016.

De meeste van deze octrooiaanvragen zijn afkomstig uit China (40%) en de VS (20%), met als voornaamste aanvragers technologiebedrijven (IBM), en spelers uit de e-commerce (Alibaba) en de financiële wereld (Visa, MasterCard). In de top 10 van aanvragers bij het EOB vinden we ook ICT-bedrijven als Siemens, Nokia, Sony en BT terug, actief rond de cryptografische beveiliging van netwerken en communicatie.

Behandeling van octrooiaanvragen omtrent blockchain in Europa (EOB) en China (CNIPA)

Hoe het EOB omgaat met blockchain gerelateerde octrooiaanvragen werd toegelicht door Koen Lievens, Director in ICT bij het EOB. Zijn boodschap was duidelijk en vol vertrouwen: uitvindingen rond blockchain zijn niet meer dan zogenaamde Computer Implemented Inventions (CII), en voor de examinatie van dergelijke CII heeft het EOB in de loop der jaren een gevestigde en stabiele aanpak ontwikkeld. Deze zogenaamde 'two-hurdle' benadering van CII is uitgebreid gedocumenteerd op de website van het EOB in de Guidelines for Examination. De artikels over computerprogramma’s en wiskundige methodes (sectie G-II, 3 van de Guidelines) werden op 1 november 2018 aanzienlijk herzien, en deze recente aanpassingen helpen ook bij het beoordelen van blockchain-uitvindingen. Het besluit van Lievens was dan ook dat het EOB klaar is voor een voorspelbare en geharmoniseerde behandeling van alle uitvindingen rond de toepassing van blockchain in domeinen als ICT, mechatronica, biotech, mobiliteit (car sharing) of gezondheidszorg (patient monitoring).

Wang Xinyi (expert patent examiner, CNIPA) bracht min of meer dezelfde boodschap over de aanpak bij het Chinese octrooibureau. Ook daar zijn octrooien voor toepassingen van blockchain perfect mogelijk en volstaat de gangbare praktijk voor examinatie. Octrooiaanvragen rond virtuele munten worden in China echter strikt geweigerd met als reden de stabiliteit van het financiële systeem.

Smart contracts

Uit de panelgesprekken werd duidelijk dat de blockchain-technologie zelf het IP landschap in de toekomst grondig kan veranderen. Een smart contract, een combinatie van blockchain met artificiële intelligentie die autonoom beslist of de voorwaarden voor de uitvoering van het contract zijn vervuld, is uitermate geschikt voor de vlotte en veilige registratie en transactie van intellectuele eigendomsrechten zoals merken, octrooien en licenties.

Besluit

In zijn slotwoord wees Alberto Casado, Vice-President Patent Granting Process bij het EOB, nogmaals op de exponentiële groei van het aantal octrooiaanvragen rond toepassingen van blockchain. Hij ziet hierin het bewijs van het potentieel van deze technologie binnen de 4e Industriële Revolutie. Het Internet of Things zal enorme hoeveelheden data verzamelen, die door artificiële intelligentie worden geanalyseerd. Blockchain kan hierbij een essentiële rol vervullen door het betrouwbaar registreren en uitwisselen van deze gegevens in ontelbare toepassingen als cryptografie, fintech en industrie. Aan de vooravond van deze revolutie zijn volgens Casado het octrooisysteem en het Europees Octrooibureau klaar voor een snelle en betrouwbare behandeling van blockchain-octrooiaanvragen in al deze domeinen.

Bronnen

 

Klik hier voor meer informatie over de IP-diensten van Sirris. 

Tags: