Nuttige links, adressen en databanken

Nuttige adressen

Onze partners in de Octrooicel

Dienst voor Intellectuele Eigendom - DIE

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
North Gate III
16 Koning Albertlaan II
1000 Brussel
Tel. : 02/277 90 11 Fax : 02/277 52 61

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom - BBIE

15 Bordewijklaan
2591 XR Den Haag
Nederland
Tel. : +31/70/349 11 11 Fax : +31/70/347 57 08
http://www.boip.int

 

Deskundigen

Belgische Nationale Vereniging voor de Bescherming van de Industriële Eigendom (BNVBIE)

Contactpersoon : Dominique Kaesmacher
Kirkpatrick SA
Avenue Wolfers 32
1310 La Hulpe (Brussel)
Tel. : 02/652.16.00 Fax 02/652.19.00
d.kaesmacher@kirkpatrick.eu
http://www.aippi.be/

Beneluxvereniging voor Merken en Modellenrecht - BMM

secretariaat@bmm.nl

Belgische Kamer voor Uitvinders

Dieleghem Steenweg 80 - 1090 Brussel
Tel : 02.732.76.00 - Fax : 02.732.69.60
E-mail : asbl.cbi@chello.be
http://users.telenet.be/cbi/

Erkende gemachtigden

Consulteer hier de lijst met gemachtigden.

BVOIE

Belgische Vereniging der Ondernemingsraadplegers in Industriële Eigendom
p/a Agfa-Gevaert n.v. Septestraat, 27
2640 Mortsel
Contactpersoon: Francis Leyder, Voorzitter
Tel. : 064.51.40.92
francis.leyder@skynet.be

Diensten en administraties

 

Databanken (raadpleging kosteloos)

Octrooidatabanken

Databanken octrooiclassificaties

Databanken merken en modellen

Gewestelijke innovatiesteun

 

Diversen