Normalisatie van artificiële intelligentie

Het NIST publiceert een roadmap voor het uitwerken van normen voor artificiële intelligentie.

Terwijl bedrijven en overheden over de hele wereld, en in het bijzonder in China, in artificiële intelligentie (AI) investeren, willen de Verenigde Staten hun leiderschap behouden en hun eigen capaciteiten in dit domein versterken. Toch is het van belang die technologieën verder te ontwikkelen en zich via de normalisatie te beschermen tegen de mogelijke negatieve gevolgen die ze zouden kunnen veroorzaken.

Volgens het Amerikaanse normalisatie-instituut NIST, moeten de normen inzake artificiële intelligentie voldoende streng zijn om te voorkomen dat de technologie schadelijk zou zijn voor de mens, maar flexibel genoeg om de innovatie te stimuleren mét minimalisering van de risico's. Zonder betere normen voor het meten van de prestaties en de betrouwbaarheid van de AI-instrumenten zullen overheden echter moeite hebben om dit evenwicht te vinden.

Lees meer op Techniline.