Normalisatie: evaluatie van de risico’s verbonden aan 3D-printing

Men werkt momenteel aan een nieuwe norm voor de evaluatie van de risico’s maar ook voor het opstellen van preventie- en beschermingsmaatregelen die betrekking hebben op de procedés van 3D-printing met metalen grondstoffen. Dit document bevat eveneens een gedeelte gewijd aan afvalbeheer. Het is gezamenlijk opgesteld door de technische comités ISO/TC 261 en ASTM F42 voor Additive Manufacturing.

Het doel is om de ondernemingen te helpen bij het bepalen van een risico-evaluatiemethode in functie van de gebruikte materialen, procedés, installatievoorwaarden van de machine, regels van goede praktijk en de huidige ervaringsfeedback. Deze is gebaseerd op een karakterisering van de fysieke risico’s (brand, explosie), gezondheidsrisico’s voor de operatoren en andere blootgestelde personen, en milieurisico’s.

Deze methode bestaat erin, net zoals bij correctieve en preventieve acties, het volledige procedé te analyseren en de risico’s ervan op elk niveau te evalueren vanuit een standpunt van waarschijnlijkheid, frequentie en effect. Voor elk gevonden risico of gevaar zal men preventieve, organisatorische maatregelen moeten voorstellen en de doeltreffendheid ervan bepalen en controleren. Dit document is vrij recent ('Committee Draft') maar geeft reeds de grote richtlijnen voor een stapsgewijze evaluatie van de verschillende gevaren verbonden aan de chemische producten, de poeders, de substanties geproduceerd door het procedé zelf en aan het risico op brand of explosie. Het bezorgt tegelijk ook algemene informatie betreffende de preventie- en beschermingsmaatregelen evenals over de verwerking van het geproduceerde afval. 

Meer informatie kan men bekomen via de Normenantenne 'Additive Manufacturing' van Sirris: Bruno.Verlee@sirris.be en Laurent.Voets@sirris.be

Bron

  • ISO-ASTM CD 52931 'Additive manufacturing - Environmental health and safety - Standard guideline for use of metallic materials'