TechStack Belgium Open Space, een organisatie van Sirris

Nood aan ideeën opdoen en ervaring uitwisselen rond het bouwen en uitbaten van digitale diensten, zoals SaaS-producten en online market places? We bieden u de ruimte om tijdens één namiddag online erover te praten met uw peers. De precieze topics worden vooraf gekozen door de deelnemers zelf, en liggen tijdens het event ter discussie via break-out rooms.