Nieuwe projecten in intellectuele eigendom en additive manufacturing

Naarmate bioprinting, 3D-printen van gepersonaliseerde geneesmiddelen en 4D-printing verder evolueren, zullen wellicht nieuwe vragen rond intellectuele eigendom rijzen.  

De bescherming van de intellectuele eigendom (IP) is een belangrijk aspect in additieve fabricage, omdat het zowel de octrooien, de handelsmerken, de tekeningen en modellen, als de auteursrechten op digitale bestanden, de nieuwe technieken, de machines, de materialen en de eindproducten behelst.

Een paar jaar terug stelden specialisten - Sirris aan kop - en juristen zich veel vragen rond de aanpassing van de huidige intellectuele-eigendomsrechten aan dit zeer bijzondere domein van 3D-printing. Naast de problemen met het gedematerialiseerde kopiëren van informatie (net als vroeger met de digitalisering van muziek) is er ook het gemak waarmee men eender welk product fysiek kan namaken, ofwel heel getrouw, ofwel net door het te wijzigen. Vandaag wordt er meestal van uitgegaan dat de bestaande wetgeving aan de huidige behoeften is aangepast.

Toch brengen de nieuwe technologische ontwikkelingen een aantal schaduwzijden aan het licht die zich opnieuw zouden kunnen voordoen met betrekking tot de intellectuele-eigendomsrechten, de toepassing en de schending ervan.

Jason Teng (VK), Europees vertegenwoordiger bij Potter Clarkson LLP, haalt drie domeinen aan waarmee rekening dient gehouden.

Lees meer op Techniline.