Nieuwe innovatieve technologieën voor flexibele automatisering

Maakbedrijven moeten klantspecifieke producten met hoge kwaliteit kunnen leveren op zeer korte tijd en aan een globaal competitieve prijs. Hiervoor heeft men een flexibel productieapparaat nodig dat aangestuurd en ondersteund wordt door gestroomlijnde processen. Een nieuwe generatie flexibele automatiseringstechnologieën is industrieel beschikbaar. Deze laten toe om kleine reeksen met korte doorlooptijden en hoge kwaliteitseisen zinvol, flexibel en kostenefficiënt te produceren.

Programma

VIS/TR-iV: VIS trajecten voor innovatievolgers

Projectduur

01/07/2016 – 30/06/2018

Doelstellingen

De hoofddoelstelling van dit project is nieuwe innovatieve technologieën voor flexibele automatisering beter bekend maken bij maakbedrijven die het moeilijk hebben om ontwikkelingen op dit vlak van nabij te volgen. VISiv-Flexibele automatisering beoogt dit te bereiken door:

  • Bedrijven te sensibiliseren om ze bewust te maken van de mogelijkheden van nieuwe inzetbare technologieën. 
  • Bedrijven te informeren over technologieën die kunnen bijdragen tot een hogere efficiëntie maar ook te informeren over de vereiste competenties om deze technologieën succesvol in te zetten. 
  • De drempel naar implementatie voor bedrijven te verlagen door ervaring beschikbaar te stellen en te delen met bedrijven die een implementatie overwegen.

Doelgroep

De doelgroep zijn maakbedrijven in Vlaanderen met een belangrijke discrete productieactiviteit binnen een shopfloor omgeving.

Samenvatting

Maakbedrijven moeten klantspecifieke producten met hoge kwaliteit kunnen leveren op zeer korte tijd en aan een globaal competitieve prijs. Hiervoor heeft men een flexibel productieapparaat nodig dat aangestuurd en ondersteund wordt door gestroomlijnde processen. Een nieuwe generatie flexibele automatiseringstechnologieën is industrieel beschikbaar. Deze laten toe om kleine reeksen met korte doorlooptijden en hoge kwaliteitseisen zinvol, flexibel en kostenefficiënt te produceren. 

Het inzetten van deze technologieën blijft bij de doorsnee maakbedrijven in Vlaanderen beperkt. Hierdoor hebben deze bedrijven het moeilijk om competitief te kunnen blijven. Dit project wil bijdragen tot het aanzetten van deze innovatievolgers om de beschikbare automatiseringstechnologieën in te zetten waar zinvol. 

De acties die hiervoor opgezet worden situeren zich op drie vlakken:

  1. Sensibiliseren via publicaties, technologiewacht, succesverhalen en cases als voorbeeld, … 
  2. Informeren door via thematische workshops inzicht te verschaffen in de voor- en nadelen van de beschikbare technologieën, 
  3. Drempel verlagen voor implementatie door bedrijven die aan de slag willen met de beschikbare technologieën te coachen.

Finaal doel is de productiviteit van Vlaamse maakbedrijven ten opzichte van onze buurlanden te waarborgen en te verbeteren om de tewerkstelling in de Vlaamse producerende industrie zeker te stellen.

Resultaat

Het beoogde resultaat is maakbedrijven uit de doelgroep informeren over de mogelijkheden van innovatieve automatisering en operatorondersteuning voor kleine reeksen en een aantal bedrijven aan te zetten om een innovatieplan op te stellen voor hun shopfloorproductie om te komen tot een verhoging van hun productie-efficiëntie.

Thema's

Automatisatie, Robotica, Controlesystemen

Partners

AgoriaUniversiteit Gent