Nieuwe carboneermethode minimaliseert vervorming

Door stalen onderdelen een voor een door een speciaal ontworpen compacte carboneeroven te sturen, kan de warmtebehandeling veel optimaler verlopen, met betere resultaten - zoals minder vervorming - tot gevolg.

De Poolse ovenbouwer Seco-Warwick heeft UniCase Master bedacht, een revolutionair systeem om aan de heterogeniteit in eigenschappen bij in massa gecarboneerde onderdelen (tandwielen, synchro-ringen, lagers, ...) een oplossing te bieden.

In de warmtebehandeling van stalen onderdelen speelt de overdracht van warmte tijdens het opwarmen en afkoelen van de stukken een belangrijke rol. In de conventionele ovens voor warmtebehandeling wordt doorgaans gewerkt met een ‘stapeling’ van onderdelen (10 tot 100 stukken per lading), die na het bereiken van de hardingstemperatuur gezamenlijk afgeschrikt worden in een medium, waardoor de onderdelen gehard worden. Tijdens deze drastische afkoeling gebeurt de martensiet-transformatie. Aangezien de warmtestroming bij deze behandeling meestal tweedimensionaal gebeurt (van boven naar onder) en deze stroming verre van uniform verloopt, is het duidelijk dat de onderdelen geen 100 procent gelijke behandeling krijgen. Het gevolg is dat ze een spreiding in mechanische eigenschappen (hardheid, hardingsdiepte, structuur) vertonen, alsook op het vlak van vervorming.

Lees meer op Techniline.