Niet-destructieve testmethodes voor composietmaterialen

Dankzij hun uitstekende eigenschappen, waaronder een hoge specifieke stijfheid en sterkte en goede resistentie tegen omgevingsinvloeden, worden vezelversterkte kunststoffen (of composietmaterialen) almaar populairder in een brede waaier van sectoren. Hun complexe structuur leidt echter tot een aantal uitdagingen, zoals het juist detecteren van schade. Deze negende whitepaper spitst zich toe op niet-destructieve testmethodes.

De fabricage van composietmaterialen gaat vaak gepaard met heel wat handenarbeid, waardoor de kwaliteit en het prestatieniveau van het werkstuk kunnen variëren. Gebrekkige fabricagecycli kunnen in talrijke verschillende defecten resulteren. Bovendien veroorzaakt de gelaagde structuur van een composiet, tijdens de werking, een zekere gevoeligheid voor defecten. Vermoeiingsbelasting leidt vaak tot een dicht netwerk van kleine schades (microcracks), wat zich uit in een lagere stijfheid op macroscopisch niveau. Impactschades zijn vaak vrijwel onmogelijk door visuele inspectie te detecteren, maar kan bijzonder kritisch zijn voor talrijke toepassingen. Impact leidt tot schade doorheen het materiaal en bestaat uit verschillende typen schades. Delaminaties zijn hierbij de meest kritische omdat ze de neiging hebben te groeien bij verdere belasting. Het is dan ook belangrijk de juiste testmethodes te gebruiken om na te gaan of aan de ontwerpcriteria van de gefabriceerde component is voldaan én om de structurele integriteit van het werkstuk tijdens zijn operationele levensduur te garanderen.

Het destructieve testen en inspecteren van een afgewerkt product bieden een inzicht in de productiekwaliteit en spelen beslist een belangrijke rol in de beoordeling en controle van de kwaliteit, maar maken het voorwerp in de meeste gevallen onbruikbaar. In de plaats daarvan zouden niet-destructieve (NDT) benaderingen moeten worden gehanteerd. Deze nieuwe whitepaper geeft een uitgebreid overzicht van diverse NDT-benaderingen.

Gedetailleerd overzicht van NDT-technieken

Er bestaan tal van NDT-benaderingen op basis van verschillende fysische fenomenen als mechanische, thermische en elektromechanische golven. Aangezien iedere specifieke NDT-benadering zo haar eigen voor- en nadelen en beperkingen heeft, is het belangrijk de correcte techniek voor uw eigen toepassing te selecteren. In deze whitepaper wordt een overzicht van de bestaande NDT-technieken gegeven, variërend van eenvoudige tot zeer geavanceerde.

Het gebruik van lichtgewicht composieten staat of valt met de keuze van de materialen. Bij minder gekende materialen als composieten, is het niet altijd eenvoudig om de productwaarde, de productkosten, de productiekosten, de ontwikkelingskosten en de risico’s in te schatten. Bovendien maakt het brede gamma van beschikbare materialen en processen de selectie er niet makkelijker op. Precies daarom hebben de experts in composieten van het SLC-Lab en de experts in duurzaamheid een reeks whitepapers opgesteld die dieper ingaan op de eigenschappen en mogelijkheden van composieten.

De whitepaper kan nu worden gedownload.