Next Generation Internet: naar een meer mensgericht internet

Next Generation Internet (NGI), een topprioriteit in het H2020 ICT-werkprogramma 2018-2020, wil een meer mensgericht internet garanderen dat de Europese waarden als openheid, grensoverschrijdende samenwerking, decentralisatie, inclusiviteit, transparantie en bescherming van de persoonlijke levenssfeer ondersteunt.

NGI is een grootschalig langetermijninitiatief dat hoofdzakelijk gericht is op nieuwe technologiedomeinen als een betere bescherming van persoonsgegevens, nieuwe internetarchitecturen, gedecentraliseerde datasystemen en nieuwe verkenning- en identificatietools.

Sirris, het NGI-aanspreekpunt voor Vlaanderen en Brussel

VLAIO en Innoviris hebben Sirris aangeduid als het nationale aanspreekpunt voor Vlaanderen en Brussel. NGI-aanspreekpunten fungeren als schakel naar de belangrijkste toekomstige actoren (hightech start-ups en kmo's, jonge researchers en het middenveld) en staan in voor de sensibilisering rond het NGI-initiatief (en de H2020-financieringmogelijkheden in het werkprogramma 2018-2020), de bevordering ervan en de opbouw en verruiming van een NGI-ecosysteem in hun lidstaten en aangesloten landen. Het NGI-aanspreekpunt koppelt de input van die groepen ook terug om zo de evolutie van het NGI-initiatief gestalte te geven.

Workshop met Brusselse en Vlaamse stakeholders 

Om het werk van de Europese Commissie aan te drijven en input te verzamelen, worden op nationaal/regionaal niveau NGI-workshops ingericht.Innoviris, VLAIO en Sirris bundelden hun krachten om op 21 februari een gezamenlijke workshop te organiseren in Brussel.Op het programma stonden onder meer een presentatie van NGI door de Europese Commissie, presentaties van nationale actoren (VUB en Cloudoki & Collibra) en een World Café-sessie met Sirris en Agoria als moderatoren; zo’n 30 stakeholders deelden hun visie over en hun ambitie voor NGI.De onderwerpen die het meest werden aangesneden in ons World Café, kunnen in vier categorieën worden ondergebracht:

 Data: eigendom, kwaliteitsbeheer, beveiliging en beschikbaarheid van data (toepassing van open data)
• Maatschappelijke behoeften: opleiding/training, transparantie, gebruikersgerichte regulering, internettoegankelijkheid, behoud van de internetneutraliteit, diversiteit
• Privacy en vertrouwen: recht om te worden vergeten, verloren data, data sharing, fake news, transparantie van de algoritmes, blockchain om het vertrouwen te waarborgen
• Kmo’s en start-ups: samenwerking industrie/universiteiten, vereenvoudiging van de procedures (API-gebaseerde kennisgeving in plaats van op papier), minder administratieve rompslomp, reglementering, invoering VP

Wenst u deel te nemen aan dit initiatief? Laat het ons dan weten! 

Tags: