Neem deel aan nieuwe proeftuin rond blockchain voor industry 4.0!

De Vlaamse Regering maakt opnieuw 3,5 miljoen euro vrij voor ‘proeftuinen industrie 4.0’. Blockchain blijkt een veelbelovende technologie om gevalideerde, betrouwbare en beveiligde data aan te bieden. Voor de proeftuin 'Security, Privacy and Trust by design with blockchain for industry 4.0' zal gekeken worden naar een nieuw businessmodel binnen industry 4.0, waarin er zowel een vergaande mate is van interconnectie als een inherente nood aan het uitwisselen van waardevolle data. Springt u mee op de kar?

Sirris neemt samen met Howest het voortouw in twee voorstellen voor proeftuinen rond innovatie dankzij digitale technologie. Een van deze voorstellen voor een proeftuin om de uitdagingen van Industrie 4.0 aan te gaan, is 'Security, Privacy and Trust by design with blockchain for industry 4.0'.

Binnen de visie van industrie 4.0 is data analytics een belangrijk thema. Door het connecteren van verschillende entiteiten zal de beschikbare data blijven toenemen. Deze data kan vele vormen aannemen en omvat zowel software, procesmodellen, ontwerpen alsook gecollecteerde data vanuit de diverse productielijnen, wearables, IoT toestellen, drones,… Er is een onweerlegbare nood aan manieren om de betrouwbaarheid van deze data te kunnen valideren en beschermen binnen deze uiterst geconnecteerde ecosystemen.

Ontstaan als een digitaal grootboek voor het bijhouden van financiële transacties heeft de achterliggende technologie van blockchain de laatste tien jaar heel wat verdere ontwikkeling gekend en een groot potentieel aangetoond in diverse domeinen, zowel op het vak van efficiëntieverhoging als op het vlak van het beschikbaar stellen van gevalideerde, betrouwbare data. De essentie van de blockchain-technologie is het aanbieden van een manier waarop partijen met elkaar digitale ‘waarde’ kunnen uitwisselen, zonder dat er een blind vertrouwen dient te bestaan tussen beide partijen en zonder de nood aan het systeem van tussenpersonen.

Bedrijven inspireren en ontzorgen

Aangezien Sirris al heel wat kennis en ervaring heeft in digitale technologieën, waaronder blockchain, wil het samen met Howest een proeftuin opstarten rond dit thema. Het opzet van deze proeftuin is om een proof-of-concept demonstrator te ontwikkelen rond blockchain voor manufacturing. De demonstrator zal tonen hoe kleinere bedrijven die hun productie outsourcen hun IP kunnen beschermen door gebruik te maken van blockchain wanneer ze hun ontwerpen naar de fabrikanten sturen.

Deze demonstrator zal ingezet worden om de blockchain-technologie op een zeer praktische en tastbare manier tot bij de Vlaamse bedrijven te brengen aan de hand van algemene infosessies, technische workshops en een-op-een samenwerkingen met bedrijven voor hun specifieke use-case te evalueren en als proof of concept implementatie uit te werken op de demonstrator infrastructuur.

Heeft u interesse in dit thema? Neem dan zeker contact met ons op!

Het eerste thema waarvoor Sirris en Howest een voorstel voor een proeftuin indienen, is 'NIS-richtlijnen en Artificial Intelligence maken Industrie 4.0 veilig'. Hier leest u er meer over.