Minder slijtage dankzij lagere wrijving met coatings

De mogelijkheden met gecoate oppervlakken zijn enorm. Ze geven producten een toegevoegde waarde, waardoor die concurrentieel sterker staan. Via een reeks cases, die vertrekt vanuit de noden van verschillende sectoren, toont Sirris u het potentieel. Deze tweede blogpost behandelt de aanpak van slijtage aan componenten in de maakindustrie via coating.

Heel wat producten halen een groot deel van hun functionele eigenschappen uit de manier waarop hun oppervlakken de interactie aangaan met hun omgeving. Wat deze eigenschappen zijn, hangt af van sector tot sector. Zo produceren maakbedrijven allerlei componenten, gaande van gebruiksgoederen tot machines en auto’s, die onderhevig zijn aan slijtage door wrijving. Om deze wrijving aan te pakken, kan de wrijvingscoëfficiënt op maat worden aangepast via texturen of gereduceerd via coatings. Na een eerste blog over texturen hebben we het nu over de mogelijkheden met coatings.

Brede toepasbaarheid

Coatings zijn een beproefde methode om in toepassingen in de maakindustrie een lage wrijving te creëren en zodoende snelle slijtage tegen te gaan. Daarnaast kunnen ook  de procescondities worden verbeterd of bestaat de mogelijkheid om zonder of met minder vloeibare smeermiddelen aan de slag te gaan. Dit leidt rechtstreeks tot een besparing in smeermiddelen en milieukosten. In andere toepassingen is het gebruik van vloeibare smeermiddelen niet eens mogelijk. Denk hierbij aan productiemachines ontwikkeld voor de medische en voedingsindustrie. Of deze waarbij een gesloten ontwerp het onmogelijk maakt om regelmatige smering te voorzien.

Omwille van de brede toepasbaarheid en de hoge toegevoegde waarde werden in de loop der jaren heel wat coatings ontwikkeld om de wrijving te verlagen. De grote keuze aan coatings maakt het voor de bedrijven echter moeilijk om te weten welke coating de beste resultaten zal opleveren in hun specifiek proces of product. Dit wordt immers bepaald door een hele reeks factoren. De gebruiksomgeving (o.a. temperatuur, vochtigheid), het slijtagetype (o.a. abrasief, adhesief, erosief), de procesparameters (o.a. belasting, snelheid, frequentie) en de samenstelling van het substraat (o.a. hardheid, rekgrens) bepalen in hoge mate welke coating de hoogste meerwaarde zal leveren aan het product of proces.

In de casebook rond functionele oppervlakken dat we voor u samenstellen, geven we een aantal voorbeelden van coatings en hun toepasbaarheid en tonen we ook hoe de combinatie van coatings en texturen tot een lagere wrijving en slijtage kunnen bijdragen. 

In een volgende blog bekijken we het gebruik van texturen en coatings in de voedingsindustrie. Wilt u op de hoogte blijven van onze reeks over functionele oppervlakken? Registreer u hier !

Tags: