Microstructuur beïnvloedt bewerkbaarheid van AM-componenten

Een internationaal onderzoek, waarin ook Sirris betrokken was, bestudeerde de invloed van de microstructuur van AM-werkstukken op hun verspaanbaarheid. Hieruit blijkt dat de toegepaste AM-technologie de levensduur van eenzelfde gereedschap bij dezelfde bewerkingscondities tot 50 procent kan verhogen of verlagen.

Additive manufacturing (AM) voor productontwikkeling en prototyping heeft de laatste tien jaar wereldwijd aan belang gewonnen in domeinen als lucht- en ruimtevaart en geneeskunde. Aan de verschillende AM-procedés zijn meerdere voordelen verbonden, zoals de reductie van bewerkingstijden en een minimaal materiaalverbruik voor de ontwikkeling van nieuwe onderdelen. Minder processtappen bij de productie van onderdelen met AM zou op lange termijn de CO2-voetafdruk kunnen reduceren.

Toch worden mogelijke voordelen overschaduwd door een gebrek aan precisie en lage oppervlaktekwaliteit: de via AM geproduceerde stukken zijn near-net-shape en hebben dus achteraf een nabewerking nodig om de oppervlaktekwaliteit te verbeteren en de operationele levensduur te verlengen. Dit stelt zich voornamelijk bij functionele oppervlakken en onderdelen voor assemblage die vragen om zeer hoge toleranties en een gemiddelde oppervlakteruwheid, wat gewoonlijk minder dan 0,4 µm is voor lucht- en ruimtevaart. Klassieke CNC-bewerkingstechnieken worden dan ook ingezet om finale productvereisten te bekomen.

Lees meer op Techniline.