Meerwaarde creëren in uw product met digitale technologie, hoe pakt u het aan?

Heel wat bedrijven die fysieke producten bouwen zijn zich meer en meer bewust van het potentieel van slimme(re) producten en het internet-of-things, en bekijken wat dit voor hun product en bedrijf kan betekenen. Makkelijker gezegd dan gedaan.

Er komen niet alleen nieuwe technologieën en een andere ontwikkelaanpak bij kijken, ook het businessmodel en de bedrijfswerking kunnen veranderen. Geen wonder dat productbouwers soms vastlopen in de vele keuzemogelijkheden tijdens hun zoektocht naar het 'gouden' productidee. Sirris en imec ontwikkelen tools die bedrijven helpen om sneller tot een beter slim productidee te komen.

Herkenbare keuzestress

Dankzij digitale technologie kan een product geconnecteerd en slim(mer) gemaakt worden. Om deze mogelijkheden te verkennen moeten productbouwers zich vaak op minder bekend terrein begeven. Er komen andere technologieën bij kijken en mogelijk ook een ander businessmodel en nieuwe concurrenten.

Uit onze interacties met hen blijkt dat heel wat bedrijven worstelen met het opzetten van een sluitende businesscase: een oplossing die een reële nood van de klant kan invullen en voldoende waarde levert ten opzichte van de kosten om de oplossing te ontwikkelen en aan te bieden. Door de vele keuzes en de onduidelijkheid over de risico’s is het moeilijk om snel en juist te beslissen. Deze bedrijven hebben nood aan een aanpak die hen hierbij ondersteunt.

Hulp bij oriënteren en beslissen

Sirris en imec hebben het project 'Oriënteren en beslissen in slimme productexploratie' op poten gezet om tools te ontwikkelen die bedrijven ondersteunen bij de exploratie van hun slim productidee. De focus van die tools ligt op:

  • Scenario’s die een bedrijf kan benutten als leidraad voor het eigen productidee. Deze 'slimme productscenario’s' worden geïdentificeerd op basis van bestaande productvoorbeelden en geven een bedrijf relevante richtingen aan tussen de veelheid aan mogelijke productideeën.
  • Een aanpak waarmee een bedrijf haar productidee kan evalueren op het vlak van waardecreatie, vereiste technologie & expertise, risico’s en mogelijke partners.
  • Een aanpak waarmee een bedrijf risico’s kan beheersen door middel van proofs-of-concept van het product. Dit kunnen technologische risico’s zijn, maar het doel van een proof-of-concept kan ook het nagaan van de market-fit van het productidee zijn.

Voorbeeld: digitaal ondersteund productonderhoud

Een voorbeeld van een slim productscenario is het koppelen van een digitaal ondersteunde onderhoudsdienst aan het product. Het product detecteert zelf dat onderhoud nodig is en geeft de nodige informatie door om de dienst kwalitatief en efficiënt te kunnen leveren, zodat het product snel terug beschikbaar is en de klant maximaal ontzorgd wordt.

Door een onderhoudsdienst aan te bieden evolueert het aanbod van een productbouwer naar een totaaloplossing die meer behoeften van de klant afdekt. Naast hogere marges op de geleverde dienst creëer je hiermee een nauwere klantrelatie en krijg je een beter zicht op de behoeften van de klant. Daarbij komt uiteraard dat de organisatie meer service-georiënteerd moet gaan werken, de productinformatie centraal beheerd moet kunnen worden en de producten daartoe van de nodige connectiviteit voorzien moeten zijn.

Aan de slag

Herkent u zich in deze uitdagingen en kunt u hulp gebruiken? Sirris en imec staan klaar om uw bedrijf te ondersteunen. Neem contact met ons op om concreet aan de slag te gaan.

Wilt u wat meer weten over hoe het project 'Oriënteren en beslissen in slimme productexploratie' bedrijven kan helpen? Bekijk de projectpagina.

'Oriënteren en beslissen in slimme productexploratie' is een COOCK-project in samenwerking met imec en Vlaio.