Meer weten over het gebruik van cobots in productie?

Sirris organiseert in samenwerking met TNO Nederland de kenniscluster 'Cobots voor flexibele en efficiënte productie'.

In deze cluster wordt een beperkte groep van een tiental kmo’s uit de maaktindustrie uit Nederland en uit Vlaanderen samengebracht in twee thematische middagsessies, met als doel kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen over het gebruik van cobots in productie.

Deze cluster kadert in het Interreg-project Fokus - Fabriek van de toekomst Ontwikkelen uit KennisbUndel en Samenwerking - dat kennis, faciliteiten en technologieën samenbrengt door zeven kennislabs in Nederland en Vlaanderen intensief te laten samenwerken, waaronder ook Sirris.

Interesse? Meer informatie en het formulier om in te schrijven vindt u hier!