Meer bewegen bij zittend beroep dankzij slimme technologie

Hoe kan je een gezondere houding aannemen tijdens het werk met slim textiel en draagbare intelligentie? In het kader van het SMARTpro-VIS-traject zette Sirris drie demonstrators op die het potentieel van de combinatie van data uit verschillende bronnen tonen voor geavanceerde lokalisatie en het monitoren van activiteiten op basis van de technologische ontwikkelingen binnen het project.

Meer bewegen hoort tot gezonde werkgewoonten, ook voor kantoorwerkers. Daarom moet wie zittend werk verricht gedurende de (werk)dag regelmatig aangemoedigd worden tot bewegen, om zo te voorkomen dat men te veel tijd op zijn stoel doorbrengt. Zo kan obesitas tegengegaan worden en blijft men fit en gezond. Sirris zette in haar eigen lokalen in BluePoint Brussels een demonstrator op om deze bewustmaking via slimme technologieën te realiseren.

Met deze technologieën kan de activiteit van een kantoorwerker continu gemonitord worden en wanneer een te lage graad van activiteit gedetecteerd wordt, geeft een aanbevelingssysteem de medewerker een aanmoediging tot meer beweging. Een belangrijk aspect hierbij is dat het systeem rekening houdt met de huidige context van de medeweker, zodat de kans dat die de boodschap ter harte neemt zo groot mogelijk is.

Om effectieve aanbevelingen te kunnen geven, is het dus belangrijk op betrouwbare wijze de activiteit van de medewerker te detecteren en zo een goede kijk te krijgen van zijn gewoonten op het werk. Hiervoor werden verschillende bakens in de kantoorruimte geplaatst. Ook droeg de proefpersoon een broek met daarin technologieën geïntegreerd die ontwikkeld werden in het kader van het SMARTpro-traject: enkele versnellingsmeters en een gyroscoop werden verbonden met een Bluetoothmodule die als baken dienst deed. Zo kan de slimme broek doorgeven of de drager neerzit of rechtstaat. Een smartwatch aan de pols van de proefpersoon verzamelt de info van de verschillende bakens en zendt deze door voor verwerking, waaruit dan de aanbevelingen voortvloeien. De smartwatch is ook uitgerust met een stappenteller.

Over een langere periode zal het systeem zo de gewoonten van de proefpersoon leren kennen en in staat zijn betere aanbevelingen te formuleren. Ook kan een evolutie in zijn gedrag worden geconstateerd.

Bekijk het filmpje:

 

Klik hier voor meer info over het VIS-project SMARTpro.

Tags: