Medical diagnostics goes smart & micro - u ook?

Voor spuitgieters, matrijzenmakers en fabrikanten van slimme producten die hun markt willen uitbreiden naar de medische wereld start een nieuw project: Sirris brengt, met de ondersteuning van flanders.healthTech, microproductie, slimme automatisatietechnologie en ontwikkelingsmethodes versneld binnen het bereik van Vlaamse bedrijven, voor de ontwikkeling van diagnostische, point-of-care testapparatuur.

Medische producten - meer bepaald point-of-care diagnostics - vormen een snel groeiende markt die heel wat opportuniteiten biedt. Belgische bedrijven kunnen maar beter deze boot niet missen en nu aan de slag gaan.

Point-of-care diagnostics als opkomende groeimarkt

Marktanalyses tonen het grote potentieel van microfluïdica in diverse toepassingen. Deze groeimarkt met kansen voor grote volumes is nog in een vroege adoptiefase. Wereldwijd omvat point-of-care diagnose op korte termijn de meest veelbelovende toepassingen, waarvoor beschikbare technologieën al voldoende matuur zijn. Kennisoverdracht en een aangepaste marktbenadering zijn echter noodzakelijk om de introductie ervan te versnellen.

In het COOCK-project ‘Medical diagnostics goes micro and smart’ wil Sirris, met de ondersteuning van flanders.healthTech, het ontwerp van microfluïdische chips en hun uitleessystemen evenals de benodigde productietechnieken versneld binnen het bereik van Vlaamse bedrijven brengen.

(Bron: J. Wooseok, et al. 'Point-of-care testing (POCT) diagnostic systems using microfluidic lab-on-a-chip technologies.'
Microelectronic Engineering 132 (2015): 46-57.)

Snelle kennisoverdracht

De projectactiviteiten zijn gericht op snelle kennisoverdracht en toepassing.
De resultaten omvatten:

  • Een analyse van de use cases vanuit de begeleidingsgroep. De uitdagingen en eisen van deze use cases sturen kennisopbouw, demonstratoren en kennisoverdracht in het project aan.
  • Een overzicht van de stand der technologie in microproductie en slimme automatisatie voor de diverse aspecten van lab-on-chip devices voor diagnose
  • Demonstratie van deze relevante productietechnieken en sensortechnieken.
  • Een multidisciplinaire ontwerpaanpak om van het macroproces tot een ontwerp voor de microfluïdische chip en het uitleessysteem te komen, rekening houdend met massaproduceerbaarheid.
  • De ontwikkeling en realisatie van een end-to-end demonstrator gebaseerd op de gemeenschappelijke uitdagingen, die de aanpak in de praktijk toont.
  • Inzicht in specifieke stappen die gezet moeten worden om met dergelijke productie te beginnen (o.a. de incrementele aanpassingen die aan het bestaande machinepark nodig zijn om spuitgietonderdelen met microfeatures te produceren.)
  • Kennisoverdracht via workshops, publicaties, trainingsmodules, … die inzicht verschaffen in het potentieel en de uitdagingen van deze technologieën en toepassingen.

Begeleidingsgroep

Wil u ook diagnostische toepassingen op de markt brengen, bijdragen in de ontwikkeling of de productie voor klanten of technologie toeleveren?

Geïnteresseerde bedrijven kunnen het project vanop de eerste rij opvolgen, inzicht verwerven en kennis maken met het potentieel van deze technologieën. De begeleidingsgroep fungeert als 'klankbord' voor de opvolging van de projectvooruitgang en rapportering, samenstelling en praktische werking en latere valorisatie van de projectresultaten. Deelname aan de begeleidingsgroep is kosteloos en omvat 6 tot 8 overlegmomenten tussen januari 2022 en december 2023

Interesse? Neem zeker contact met ons op! We overleggen op korte termijn graag met u over uw noden en interesses in deze domeinen.

Deelnemen aan de begeleidingsgroep? Vul de intentieverklaring in!


(Beeld bovenaan: Microfluïdische chip voor snelle diagnose test en micro-dispensing © Sirris)