Med Tech: de juiste dosis engineering voor een prima conditie

Health Tech, Med Tech… What's in a name… In België en Wallonië hebben de innoverende technologieën voor medische en gezondheidstoepassingen de wind in de zeilen. Willen die innoverende projecten echter doorgroeien, dan hebben ze nood aan een essentiële schakel: de juiste dosis engineering, precies daar waar ze nodig is.

De levensverwachting blijft maar stijgen, wat maakt dat de gezondheidszorg is uitgegroeid tot een van de belangrijkste uitdagingen van onze samenlevingen. Dat vertaalt zich ook in de technologische innovaties, met een heuse ‘boom’ van de gezondheidstechnologieën de voorbije jaren. Medische implantaten, tools om ze in te brengen, diagnose-ondersteunende hulpmiddelen, productiviteitverbeterende procedés,… het is slechts een greep uit de vele nieuwe ontwikkelingen. In de medische en biomedische sector, de farma- en de gezondheidssector volgen de innovaties elkaar razendsnel op.

Ook in België en Wallonië, die zijn uitgegroeid tot de broedplaatsen bij uitstek voor de medische en de gezondheidstechnologieën. In de praktijk werken grote namen samen met kmo’s die staan te popelen om nieuwe, innoverende producten aan te reiken, wat resulteert in een efficiënte synergie tussen de academische research en de industriële wereld.

Engineering, de ontbrekende schakel

De overstap naar de industriële wereld gebeurt echter niet zomaar van vandaag op morgen. Om over te schakelen van het stadium van het idee naar dat van de concrete tenuitvoerlegging (en dus van de industrialisering ervan), hebben biologen, apothekers en artsen nood aan expertise in engineering. De verwachtingen van de biomedische sector zijn duidelijk: de ontwikkeling van voorzieningen op maat, of de customisatie van bestaande systemen om ze volledig af te stemmen op hun innoverende producten… en niet andersom!

Drie belangrijke interventiepolen

Die tendens is Sirris uiteraard niet ontgaan; sinds enkele jaren ontwikkelt het dan ook almaar meer Healthcare-projecten.
Microbewerking, micro-assemblage, metrologie, polymeer replicatie,… Sirris stelt zijn engineering-capaciteiten en -expertise in dienst van de Med Tech-bedrijven die het zonder moeten stellen. Doel? Samen de weg afleggen van het idee naar het proof-of-concept, en aansluitend daarop, het industrialiseringsproces aanvatten, meer bepaald voor:

  • de ontwikkeling van systemen ter verbetering van de procedés
  • de totstandbrenging van specifieke tools, bijvoorbeeld voor chirurgen bij zeer bijzondere ingrepen
  • de ontwikkeling van analyse- en diagnosevoorzieningen, die zogenaamde ‘labs on chip’ waarbij miniaturisatie en microfluidics de hoofdrol spelen. Men vindt ze terug aan het ziekbed van de patiënt en ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat de patiënt niet naar het ziekenhuis moet voor een analyse.

Heeft uw bedrijf een Health Tech-project in de pipeline dat het wil industrialiseren? De Product Development Hub staat u graag bij met zijn engineering-expertise om u te helpen vooruit te komen… Ontdek het hier !