Mat(t)isse – 3D-matrijzen voor weefselreconstructie, toepassing op borstreconstructie

Het project-MAT(T)ISSE stelt een nieuwe bioprothese voor (een implanteerbaar medisch hulpmiddel van klasse 3) dat het lichaam moet helpen bij het herstel van de aangetaste zones na een curatieve chirurgische ingreep. Het weefsel wordt hersteld dankzij de autologe verwijdering van eigen vetcellen (vetweefsel) die opnieuw worden geïmplanteerd op een synthetisch en resorbeerbare kantachtige textielstructuur. De procedure is gekoppeld aan een bioresorbeerbare en gepersonaliseerde 3D-schelp die het te reconstrueren volume bepaalt. Op termijn verdwijnt de resorbeerbare structuur en krijgt de patiënte opnieuw een natuurlijk gevormde borst dankzij de regenerering van haar eigen cellen.

Context

Europa is een van de regio's in de wereld waar borstkanker het meeste voorkomt. In Europa treft borstkanker één op de acht vrouwen. De meest gebruikelijke curatieve operatie is de borstamputatie (73% van de gediagnosticeerde patiënten). Voor de patiënte is dit een zware ingreep.

Momenteel laat slechts 20% van de vrouwen een borstreconstructie uitvoeren. De drie belangrijkste technieken hiervoor zijn: het plaatsten van siliconen borstprotheses, de autologe transplantatie van doorbloed weefsel en de autologe transplantatie van niet-doorbloed vetweefsel (lipofilling). De twee transplantatietechnieken vertonen nadelen, net zoals de siliconen protheses die lichaamsvreemd zijn en risico’s met zich meebrengen.

Deze technieken voldoen dus niet aan de eisen en behoeften van de gezondheidswerkers en de patiënten die alternatieve oplossingen zoeken.

De uitdaging van MAT(T)ISSE bestaat erin een oplossing te ontwerpen die wordt geresorbeerd en verdwijnt als het volume eenmaal met de eigen lichaamscellen van de patiënte is opgevuld, zonder toxiciteit voor het lichaam.

Doelstelling

Een bioresorbeerbare prothese ontwikkelen (deels ge-3D-print) op basis van het eigen vetweefsel.

  • Een chirurgisch protocol uitwerken.
  • De biocompatibiliteit en de afbraak van de materialen controleren.
  • Het project-MAT(T)ISSE spitst zich toe op de borstreconstructie, maar de partners plannen in de toekomst nog andere toepassingen voor reconstructie-implantaten (therapeutische en plastische chirurgie) omdat het model dat in het project wordt ontwikkeld, naar andere delen van het lichaam kan worden getransponeerd (lichaam, dijen,…).

Aanpak

Om deze doelstelling te verwezenlijken, richten we ons project in rond 4 sleutelacties:

  1. Vastlegging van de protocollen en screening van de resorbeerbare biomaterialen.
  2. Ontwikkeling van nieuwe biomaterialen; niet alleen resorbeerbare en biocompatibele polymeren, de draden en het kant, maar ook de ge-3D-printe schelpen op basis van deze biomaterialen.
  3. De chirurgische validering door het CHU van Rijsel van verschillende nevenproducten van de prothese, door preklinische testprotocols en biologische tests.
  4. De modellering van het medisch hulpmiddel MAT(T)ISSE om oplossingen bieden voor het personaliseren van de 3D-protheses.

Referentie

Projectnaam: MAT(T)ISSE - 3D-matrices voor weefselreconstructie. Toepassing op borstreconstructie.

Projectpartners

Partenaires projet Matisse

Financieel

Interreg France-Wallonie-Vlaanderen
Totaal budget: € 3.093.067, voor 50% gefinancierd door Interreg en cofinanciering door Wallonië

Timing

Begindatum: 01/01/2018
Einddatum: 30/06/2022

Externe link

https://mattisse-project.eu/

Meer weten over dit project en de mogelijkheden voor uw onderneming?

Neem zeker contact met ons op!

laurent.voets@sirris.be
+32 498 91 93 86