Markttoezichtscampagne IoT: de resultaten

18 Europese lidstaten hebben in 2019 een grensoverschrijdende markttoezichtscampagne opgezet om de conformiteit van 'slimme' huishoudtoestellen met de relevante productwetgeving te evalueren. De resultaten illustreren dat het bewustzijn rond de specifieke wettelijke vereisten bij integratie van draadloze connectiviteit in een product ondermaats is. 

Steeds meer apparaten die gegevens verzenden en ontvangen worden juridisch als 'radioapparatuur' beschouwd : industriële machines en apparatuur, medische apparatuur, huishoudelijke apparaten, alarm- en detectiesystemen, enzovoort. Onder radioapparatuur wordt immers alle apparatuur verstaan die radiogolven kan uitzenden en/of ontvangen. Dit omvat dus ook alle producten en toestellen die uitgerust worden met een draadloze communicatiechip of communicatiemodule.

Alle betrokkenen bij het verhandelen van radioapparatuur - fabrikanten, importeurs, distributeurs, handelaars - moeten bepaalde verplichtingen respecteren die vastgelegd zijn in de radioapparatuurrichtlijn 201/53/EU. Een beknopt overzicht vindt u in de informatiebrochure van het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie), dat belast is met het toezicht op de correcte toepassing van deze wetgeving.

In de loop van 2019 hebben markttoezichtsautoriteiten uit achttien lidstaten, waaronder België, een grensoverschrijdende campagne opgezet om de administratieve conformiteit te evalueren van 'slimme' huishoudtoestellen (IoT household appliances), waarvan de meeste met WiFi- of Bluetooth-connectiviteit.

Van de 100 geëvalueerde samples was 72 % niet-conform met de administratieve verplichtingen. Het lage nalevingspercentage wijst erop dat fabrikanten van traditionele niet-radioproducten niet op de hoogte zijn van al hun verplichtingen wanneer zij draadloze connectiviteit aan hun producten toevoegen.

De radioapparatuurrichtlijn legt eisen op wat betreft veiligheid, elektromagnetische compatibiliteit en efficiënt spectrumgebruik. Een beperkt aantal van de samples, namelijk 22, werd getest tegenover de eis rond het efficiënt gebruik van het spectrum. Hierbij werd geen enkele technische niet-conformiteit vastgesteld.

Bronnen

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38101
Marc Cumps, Regulations & Standardisation Center of Expertise, marc.cumps@agoria.be