Marktstudie naar toepassing van lijmverbindingen in zeevaart- en offshore-sector
Sirris en Damen, partners in het Qualify-project, voeren een marktstudie uit naar de toepassing van lijmverbindingen in de zeevaart- en offshoresector. De studie biedt een overzicht van de actuele stand van de toepassing van lijmverbindingen in verschillende sectoren, focust op de uitdagingen en voordelen van de technologie in ruwe offshoreomstandigheden en stelt meerdere casestudies voor van geslaagde industriële projecten. De studie ligt voor u klaar als u ons helpt!

Het project QUALIFY - Certificering van hybride structuren voor een licht en veilig maritiem transport - is een grensoverschrijdend collaboratief project dat wordt medegefinancierd door het Interreg-programma 2 Seas Mers Zeeën. Doel van het project-QUALIFY is de toepassing mogelijk te maken van gelijmde verbindingen in primaire structuren van composiet-op-metaal voor de maritieme sector en lichte hybride structuren geleidelijk in te voeren in andere sectoren.

Sirris en Damen, partners in het Qualify-project, voeren een marktstudie uit naar de toepassing van lijmverbindingen in de zeevaart- en offshoresector. De marktstudie biedt een overzicht van de actuele stand van de toepassing van lijmverbindingen in verschillende sectoren, en focust op de uitdagingen en voordelen van lijmverbindingen in ruwe offshoreomstandigheden. Aan de hand van een aantal casestudies worden geslaagde industriële projecten voorgesteld, die tegelijk de mogelijkheden van lijmverbindingen voor mogelijke toekomstige toepassingen aantonen. Het rapport licht ook de kostenanalyse van de casestudies toe, ten opzichte van klassieke verbindingsmethodes.

In het kader van het project-Qualify hebben we een enquête opgesteld om het marktpotentieel in kaart te brengen voor de toepassing van hybride lijmverbindingen in verschillende sectoren binnen de 2 Zeeën-zone (de kustgebieden van Engeland, Frankrijk, Vlaanderen en Nederland). De enquête helpt ons een beter inzicht te verwerven in de marktbehoeften, uitdagingen, obstakels en mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Help ons en ontvang uw eigen marktstudie!

U kunt ons helpen! Neem even de tijd om vóór 30 april de volgende Qualify-enquête in te vullen. We weten dat uw tijd kostbaar is en dus hangen we er een beloning aan vast: door deel te nemen, ontvangt u het eindrapport van de marktstudie van zodra het klaar is.

Voor meer informatie over QUALIFY kunt u terecht op onze projectpagina.

Tags: