Maak van digitalisering in metaalbewerking een succesverhaal

Industrie 4.0, wat staat voor een vergaande digitalisering van de productie, is waar veel bedrijven vandaag naar streven. Ook bedrijven met een metaalbewerkende activiteit. Digitaliseren, standaardiseren, automatiseren, ... vereisen echter eerst en vooral efficiënte en gecontroleerde verspaningsprocessen. Dat leren we uit de bestaande digitale succesverhalen. In een nieuwe webinar-reeks zullen we ons daarom eerst focussen op de basis en vervolgens de link leggen met digitalisering.

Veel bedrijven, waaronder ook heel wat bedrijven met een metaalbewerkende activiteit, streven naar Industrie 4.0, of een vergaande digitalisering van de productie. Echter, digitaliseren zal zicht geven op de mogelijkheden om de (verspanings)processen te optimaliseren, maar is op zichzelf niet de oplossing. Meerwaarde creëert u in de eerste plaats via fysieke spanen en niet met digitale nulletjes en eentjes. Daarenboven dient u zich ook de vraag te stellen of u werkelijk een uitgebreid digitaal systeem moet hebben om u te vertellen dat uw omsteltijden te lang zijn, er foutieve gereedschappen ingezet worden of er te vaak gereedschapsbreuk optreedt.

Digitale succesverhalen zien we verschijnen bij ondernemingen die in eerste instantie hun (verspanings)processen goed beheersen, van programmering tot spaan. Een stuk standaardisering hoort hier zeker bij, wat niet enkel mogelijk is in serieproductie, maar ook bij het vervaardigen van enkelstuks.

Webinar-reeks

Dagelijks worden we geconfronteerd met ondernemingen die een stap in de richting van digitalisering willen zetten, maar waarvan we moeten vaststellen dat de vertrekbasis (nog) niet goed zit. Daarom willen we in een nieuwe webinar-reeks vanuit de basiskennis van verspaning de link te leggen met succesvolle digitalisering.

Aangezien eenieder druk bezet is, hanteren we het motto 'kort en krachtig': maandelijks één webinar van maximaal 45 minuten, met focus op één concreet thema en een praktische opdracht om meteen toe te passen. Het onderwerp waarmee we starten is het interpreteren en inzetten van gereedschapslijtage. Daarop volgend voorzien we webinars rond keuze van snijcondities, nauwkeurigheid van bewerkingscentra, begrijpen van dynamisch gedrag, etc.

Deelname aan deze webinars is gratis maar vooraf inschrijven is vereist.

Meer info en het inschrijvingsformulier voor de webinars vindt u hier: