Maak uw producten competitiever met functionele oppervlakken

Hydrofobe kunststofoppervlakken, metaaloppervlakken met gecontroleerde benatting, slijtvastere machineonderdelen, ... de mogelijkheden met gestructureerde oppervlakken zijn enorm. Ze geven producten een toegevoegde waarde, waardoor die concurrentieel sterker staan. Via een reeks cases, die vertrekken vanuit de noden van verschillende sectoren, toont Sirris u het potentieel.

Onze Belgische maakbedrijven ervaren meer en meer druk door concurrentie uit lagelonenlanden en de steeds strengere eisen van de klanten (zowel in b2b- als in b2c-omgevingen). Deze trends dwingen de maakbedrijven naar nieuwe manieren uit te kijken om hun activiteiten ten gelde te maken en vaker slimmere, digitale en geconnecteerde productieprocessen te gebruiken. Ten slotte is het ook zeer belangrijk producten te maken die een hoge toegevoegde waarde hebben en dus aantrekkelijk zijn op de internationale markt.

Heel wat producten halen een groot deel van hun functionele eigenschappen uit de manier waarop hun oppervlakken de interactie aangaan met hun omgeving: een aerodynamischere, vuilafstotende fietshelm, een waterafstotende container, ... Het materiaal waaruit een onderdeel gemaakt is, is slechts in beperkte mate in staat dit soort oppervlaktefunctionaliteit te creëren en vaak wordt de materiaalkeuze gedomineerd door de mechanische vereisten die aan het stuk worden gesteld. Verschillende sectoren kennen bovendien verschillende noden en hebben elk hun typische verwachtingen van producten. Zo is een antibacteriële werking typisch voor medische instrumenten, terwijl voorwerpen gebruikt in koude klimaten gebaat kunnen zijn met een ijswerend oppervlak.

Gebruikte technologieën

Om dus de waarde van een product te maximaliseren, is het noodzakelijk om het de gewenste oppervlaktefunctionaliteit toe te kennen. Hiervoor bestaan er twee courant gebruikte mogelijkheden:

  • Het aanbrengen van een ander materiaal in een dunne oppervlaktelaag (coatings)
  • Het structureren van het oppervlak (texturen)

Coatings zijn een ondertussen bekende en beproefde manier om componenten extra functionaliteit toe te kennen. Denk maar aan harde, keramische coatings die gereedschappen duurzamer laten werken of easy-to-clean coatings die oppervlakken waterafstotend maken. Naast een breed scala aan commercieel verkrijgbare producten, zijn er echter nog steeds nieuwe innovaties die functionaliteit en dus waarde kunnen toevoegen, soms op onverwachte plekken. Bovendien is het niet altijd evident om van 'nood aan een coating' over te gaan naar 'gebruik van een specifieke coating op een bepaalde manier en met een bepaald proces'. Dit is een complex beslissingsproces waar een sterke kennis van alle stappen noodzakelijk is.

Texturen, of gestructureerde oppervlakken, zijn een minder gekende en daarom ook minder frequent voorkomende manier om functionaliteiten aan te brengen. Toch kunnen we in de natuur zien dat ook deze manier op punt staat. Denk maar aan het hydrofobe oppervlak van het lotusblad of de hydrodynamische huid van een haai. Echter, het aanbrengen van functionaliteiten via texturen op technische componenten is meer dan louter kopiëren van de texturen uit de natuur. De textuurgeometrie en de technologie om ze aan te brengen spelen beide een belangrijke rol hierin.

Voor elke nood een oppervlak?

Om u te informeren en inspireren start Sirris een blogreeks met praktijkvoorbeelden van functionaliteiten en functionele oppervlakken die een toegevoegde waarde leveren. Dit als een eerste stap om zelf met deze technologieën aan de slag te gaan op uw eigen producten en deze zo naar een hoger niveau te tillen. We zullen in deze reeks telkens vertrekken van typische behoeften die bestaan in verschillende markten en sectoren, waaronder: gezondheidszorg, consumentengoederen, klimaat, ... Aan het einde van de reeks bundelen we deze verschillende teksten tot een casebook.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van deze reeks en onze casebook toegestuurd krijgen? Registreer u hier!

Tags: