Maak kennis met postuniversitaire opleiding rond integrale productontwikkeling

Wilt u creatieve ideeën omzetten in een succesvol nieuw product? Wilt u binnen uw bedrijf methodisch en effectief producten ontwikkelen? Kom dan naar de informatiesessie rond de opleiding 'Integrale Productontwikkeling' op 13 juni aan UGent in Zwijnaarde. De opleiding zelf begint op 26 september.

Tijdens de (gratis) infosessie op 13 juni ontdekt u wat deze opleiding voor u en uw bedrijf kan betekenen. Een creatief idee en een ambitieuze visie volstaan immers meestal niet om als bedrijf een nieuw product met aanvullende diensten te ontwikkelen en te lanceren. Vóór een product succesvol vorm krijgt, legt het een lange weg af waarbij het een technologisch, markt- en gebruikersgericht ontwikkelproces moet doorlopen.

Tijdens de opleiding Integrale Productontwikkeling  krijgt u het nodige inzicht in het integrale ontwerptraject van een nieuw product. U leert hoe u orde schept in dit complexe ontwikkelproces, hoe u in een reële bedrijfscontext productontwikkeling in goede banen leidt, zodat u creatieve ideeën omzet in een succesvol product en integrale productontwikkeling consequent introduceert binnen een innovatieve bedrijfsstrategie.

Voor wie, door wie?

Deze opleiding is bestemd voor iedere professional betrokken bij het onderzoek, de ontwikkeling, het ontwerp of de marketing van nieuwe producten. De docenten zijn professoren van de KU Leuven, UGent en externe experts. Dit garandeert een optimaal evenwicht tussen onderzoeksinzichten en ervaringen uit de bedrijfswereld.

Deze opleiding start op 26 september 2019 en eindigt begin juni 2020. De lessen zijn wekelijks op donderdagavond van 16 tot 20.30 uur aan KU Leuven Campus Kulak, UGent en KU Leuven, met een evenwichtige spreiding van de sessies over Kortrijk, Gent en Leuven.

Deelnemers die met succes de opleiding beëindigen, ontvangen het getuigschrift ‘Integrale Productontwikkeling’ uitgereikt door KU Leuven en UGent. Evaluatie gebeurt op basis van de resultaten van het gemeenschappelijk projectwerk, een beknopte reflectienota en uw actieve deelname.

Inschrijven kan vóór 16 september 2019 via de website. Als lid van Sirris (of Agoria) geniet u van een korting van 10 procent.

Contact Postuniversitair Centrum KU Leuven Campus Kulak Kortrijk : Annelies Deneve, programmacoördinator.