Lerend Netwerk rond cybersecurity in manufacturing gaat van start

Uit de studie van Sirris en Agoria rond ‘Cyberveiligheid in de Belgische Maakindustrie’ blijkt dat 64 procent van de bevraagde maakbedrijven wel een veiligheidsbeleid hebben voor IT, maar niet voor OT. Op basis van al deze feedback hebben we besloten maakbedrijven samen te brengen in een lerend netwerk rond het thema van cybersecurity in OT. De kick-off vindt plaats op 23 juni.

Uit de studie van Sirris en Agoria rond ‘Cyberveiligheid in de Belgische Maakindustrie’ blijkt dat 64 procent van de bevraagde maakbedrijven wel een veiligheidsbeleid hebben voor IT, maar niet voor OT. Ten gevolge van te weinig bewustzijn en kennis heeft 58 procent van de respondenten een (volgens ons) misplaatste zekerheid over de mate waarin ze in staat zijn cybersecuritydreigingen of -aanvallen op hun OT-omgeving zeer snel te kunnen detecteren, zeker omdat 77 procent van de respondenten hun OT-beveiliging nooit test.

Op basis van al deze feedback hebben we daarom besloten maakbedrijven samen te brengen in een lerend netwerk rond het thema van cybersecurity in OT, meer bepaald rond het kunnen detecteren van dreigingen en anomalieën in de productieomgeving. Het significant verbeteren van de detectiemogelijkheden is immers in veel gevallen een van de minst intrusieve manieren om de cyberweerbaarheid van de productieomgeving aanzienlijk te verhogen.

Doelstellingen van dit lerend netwerk

Een lerend netwerk bestaat uit vier workshops, gespreid over een periode van een jaar. Doorheen dat jaar zal bovendien online interactie aangemoedigd en gefaciliteerd worden.

De nadruk ligt op inspiratie en kennis opdoen, networking in een vertrouwelijke sfeer enhHeel concreet bijdragen aan de roadmap voor OT-cybersecurity.

In dit traject ligt de focus op pragmatische, direct toepasbare tips, aanbevelingen en ervaringen. Geen saaie theoretische lessen op een schoolbank, maar een hands-on aanpak met praktische en leerrijke cases uit het werkveld. Indien mogelijk plannen we ook een of meerdere bedrijfsbezoeken.

Wat komt aan bod?

De onderwerpen en activiteiten binnen dit lerend netwerk worden mee aangestuurd door de deelnemers, maar volgende onderwerpen komen normaal mee aan bod:

  • Een juiste balans vinden voor ‘detectie’ in het totale budget voor OT-cybersecurity: risk-based cybersecurity, en hoe zonder al te complexe modellen toch een goede inschatting kunnen maken van low/medium/high risks.
  • Welke soorten dreigingen zijn er voor OT en hoe eenvoudig zijn ze te detecteren? Categoriseren volgens mogelijke impact en kost voor detectie. Hoe blijf je op de hoogte van de laatste evoluties in dreigingen?
  • Welke ‘detectie’-lessen kunnen getrokken worden uit erg gereguleerde industrieën, zoals bijvoorbeeld de nucleaire sector, en welke haalbare aanbevelingen kunnen ook toegepast worden bij kleine en middelgrote, vaak minder gereguleerde maakbedrijven?
  • Hoe zorgen voor een betere awareness bij medewerkers en directie? Hoe kunnen medewerkers ook dreigingen herkennen?
  • Uitwisselen van ervaringen met bepaalde technologische oplossingen.
  • Het opstellen van een individuele visie en roadmap om OT-cybersecurity detectie capaciteit te verbeteren in de eigen productieomgeving.

Waarom deelnemen?

Het lerend netwerk wordt financieel ondersteund door VLAIO waardoor we deelnemende bedrijven voor een beperkte kostprijs toch een zeer grote toegevoegde waarde kunnen bieden. Het lerend netwerk onderscheidt zich van commerciële initiatieven doordat het onafhankelijk is van fabrikanten of leveranciers, en we in alle neutraliteit en vertrouwelijkheid kennisdeling bevorderen. Het is een unieke opportuniteit om de cyber weerbaarheid van de eigen productie omgeving sterk te verhogen.

Voor wie?

In dit lerend netwerk streven we naar een gebalanceerd evenwicht tussen kleine, middelgrote en iets grotere maakbedrijven waarbij de OT-cybersecurity maturiteit nog niet op ‘expert’-niveau zit. Per deelnemend bedrijf mogen tot maximaal drie personen deelnemen, waarbij we mikken op professionals betrokken bij het operationele management van de productieomgeving, verantwoordelijken voor de digitale transformatie van hun maakbedrijf, IT-verantwoordelijken die hun computernetwerken gekoppeld zien met de OT-productieomgeving, (cyber)veiligheidsverantwoordelijken, management van kleine en middelgrote maakbedrijven. We beperken het lerend netwerk tot maximaal 15 deelnemende bedrijven.

Op 23 juni vinden de kick-off en kennismaking plaats. Klik hier voor meer informatie.

Interesse of vragen? Neem contact met ons op!

Dit initiatief maakt deel uit van het Industriepartnerschap waarbinnen 17 Vlaamse innovatiepartners een geïntegreerde dienstverlening aanbieden om groei en innovatie in de Vlaamse industrie te stimuleren in de 3 volgende thema’s: Digitalisering, Duurzaamheid & Industrie4.0. Ze doen dat onder leiding van Agoria en Sirris en met de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen.

#industriepartnerschap #sterkondernemen