Leer hoe u de risico's van ijsvorming kunt aanpakken

Het 'Fighting Icing'-project vertaalt de state-of-the-art kennis en oplossingen om problemen van ijsvorming in diverse toepassingsdomeinen te detecteren, naar gestructureerde en concrete methodologieën voor de implementatie ervan. Tijdens een webinar op 26 november krijgt u een overzicht van de risico's van ijsvorming in verschillende sectoren.   

In het COOCK-project Fighting Icing wordt speciaal aandacht besteed aan atmosferische ijsvorming in klimaten met lage en gematigde temperaturen, zoals België en gelijkaardige regio’s. Hiertoe worden de relevante omstandigheden voor ijsvorming in een laboratoriumomgeving nagebootst, worden de meest vooruitstrevende methodes voor het detecteren van ijsvorming en geen ijsvorming getest en geëvalueerd, en worden ijswerende en -verwijderende oppervlakken (bijv. coatings en lastertextureren) voor deze omstandigheden geëvalueerd. Op het einde van het project wordt dan een synthese aangereikt van de optimale oplossing voor problemen van ijsvorming.    

Het risico van ijsvorming en mitigatiemaatregelen  

Tijdens het webinar 'Icing risks and mitigation solutions' op 26 november krijgen de deelnemers een overzicht van de risico's van ijsvorming in verschillende sectoren (windenergie, drones, lucht- en ruimtevaart en offshore). Experts van Sirris en gastsprekers zullen het belang toelichten van gepaste mitigatiemaatregelen en -oplossingen voor het risico van ijsvorming. U komt te weten hoe en waarom ijsvorming zo'n probleem is in deze sectoren en er zullen trajecten worden voorgesteld om dit probleem op te lossen in het kader van het COOCK-project 'Fighting Icing'.    

Interesse om deel te nemen? Klik hier voor verdere informatie!


(Bron foto: https://www.dreamstime.com)