ledenbijdrage 2019

In aanloop naar het uniek statuut voor arbeiders en bedienden, heeft de Raad van bestuur van Agoria, in samenspraak Sirris, beslist om vanaf 2015 een nieuwe formule van bijdrage voor de leden van Sirris in te voeren. Deze nieuwe formule is gebaseerd op het totaal aantal werknemers dat het bedrijf tewerkstelt en niet langer op de gegevens inzake de lonen en wedden van de arbeiders en bedienden afzonderlijk.

De nieuwe formule en haar parameters

  • Minimumbijdrage :  500 EUR per jaar voor de bedrijven tot 20 werknemers
  • Jaarlijkse bijdrage voor de bedrijven van meer dan 20 werknemerswaarbij 'N' staat voor het aantal werknemers (headcount) op 31 december van het vorige jaar

Formule cotisation membres Sirris

  • Basisprijs: 30 EUR/werknemer (degressief per werknemer, vanaf de 21e)
  • Percentage van vermindering van de basisprijs per extra werknemer: 0,01%/werknemer

De nieuwe formule is onmiddellijk van toepassing op de ondernemingen die vanaf 1 januari 2015 een bijdrageberekening ontvangen

Deze bedragen worden jaarlijks aangepast volgens het gemiddelde van de loonindex van de paritaire comités 209 en 200.
Voor het jaar 2018 werden deze bedragen aangepast met 1,650 %.

Voor het jaar 2019 worden deze bedragen aangepast met 1,8 % tot
525,08  EUR per jaar voor de minimumbijdrage
31,5045 EUR/werknemer voor de basisprijs (degressief per werknemer, vanaf de 21e)

Convergentieplan

Om het verschil voor elk bedrijf tussen de oude en de nieuwe formule te beperken en het verschil als gevolg van de nieuwe formule op te vangen, wordt van 2015 tot 2020 een convergentieplan voorzien in zes stappen voor de facturatie, zowel voor de bedrijven waarvan de bijdrage stijgt als voor die waarvan de bijdrage daalt. 

 De implementatie van een convergentieplan werd voorzien voor de ondernemingen die in 2014 reeds bijdrageberekeningen ontvingen.

Uw eigen berekening


schrijf hier de code (8 of 10 of 15 karakters) die op uw bijdragefactuur vermeld staat en klik vervolgens op apply
€ 
Jaarlijkse bijdrage van uw bedrijf aan Sirris in 2014 (vier trimesteriële facturen) .
Aantal werknemers (headcount = N) op de payroll van uw bedrijf op 31/12/2018
€ 
Voorspelling van uw jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2020, gebaseerd op het huidige aantal weknemers (N),
excl. index
€ 
Bijdrage voor het jaar 2019

Ondernemingen met een tewerkstelling onder de 50 werknemers ontvangen 1 jaarbijdrageberekening of 1 factuur.
Ondernemingen met 50 werknemers en meer ontvangen 4 identieke kwartaalbijdrageberekeningen of 4 facturen.

Vragen?

Heeft u vragen bij de nieuwe formule of de toepassing ervan in uw bedrijf, neem dan gerust contact op met Veerle Jansens, +32 491 61 95 21 of  members@sirris.be.