Lancering van het ‘Brussels Initiative on Cybersecurity Innovation’

Sirris is zich dankzij het SeCloud-project bewust geworden van het potentieel van collaboratieve innovatie in verschillende domeinen van de cyberveiligheid; hierop voortbouwend lanceert het vandaag, samen met partners van het strategisch platform SecurIT, het ‘Brussels Initiative on Cybersecurity Innovation’ (BICI). Dit operationele initiatief is bedoeld om de collaboratieve innovatie op het vlak van cyberveiligheid te promoten en vooruit te helpen.

SecurIT

Het globale strategisch platform SecurIT, een initiatief van Innoviris dat sinds 2015 loopt, lanceerde vijf projecten rond cyberveiligheid: BruFence, C-CURE, SCAUT, SeCloud en SPICES. Ze spitsten zich respectievelijk toe op automatische fraudedetectie, flexibele authenticatie, bestendigheid van zijkanalen van geauthenticeerde encryptie, veiligheidsproblemen in cloud-computing en complexe event processing voor veiligheidsmonitoring.
Het platform verenigde 15 onderzoeksgroepen afkomstig van drie universiteiten (UCL, ULB en VUB), een hogeschool (EhB) en een collectief onderzoekscentrum (Sirris), en bevorderde de interactie tussen de industriële en de academische wereld. Hiermee vormde het de grondslag en creëerde het een unieke kans voor innovatie in cyberveiligheid in het Brussels Gewest.

SeCloud

Al drie jaar coördineert Sirris het belangrijkste SecurIT-project: SeCloud. Dit project verenigt 11 onderzoeksteams rond de vooruitgang van de spitstechnologie in bepaalde onderwerpen die de cyberveiligheid aanbelangen; het strekt tot doel de aanvaarding van de cloud-technologieën te versnellen en specifieke problemen in de cyberveiligheid aan te pakken: ontwikkeling van nieuwe cryptografieschema's, veiligheidsmodellen en automatische veiligheidsanalyse van programmeertalen, onderzoek naar de huidige en toekomstige privacywetgeving, kennis en documenteren van de beste praktijken en patronen in het SaaS-model (Software as a Service) en aanverwante API-technologieën, en studie van het risicokader rond de cloud-technologieën. Dankzij de contacten die Sirris tijdens het project onderhoudt met zowel de industriële als de academische wereld, is het zich bewust geworden van het potentieel van collaboratieve innovatie in verschillende domeinen van de cyberveiligheid.

Nieuw operationeel initiatief

Uitgaande van deze bevinding en voortbouwend op het positieve elan van Innoviris, zet Sirris samen met de partners van SecurIT een initiatief op met als doel de collaboratieve innovatie in cyberveiligheid te promoten en vooruit te helpen. Het initiatief zal in het Brussels Gewest gebaseerd zijn, openstaan voor partnerships op nationaal en Europees niveau en zich inzetten voor de bevordering van de cyberveiligheidstechnologieën alsook de omzetting ervan naar de industrie, uitgaande van de industriële capaciteiten en behoeften.

Hiertoe organiseert Sirris samen met de partners EhB, UCL, ULB en VUB, en met de steun van Agoria, het Centrum voor Cyberveiligheid België en de Cyber Security Coalition, een event om de geslaagde voltooiing van de projecten in het kader van het SecurIT-platform te vieren en de oprichting van het nieuwe 'Brussels Initiative on Cybersecurity Innovation’ (BICI) bekend te maken. Het event zal de industriële gemeenschap verenigen en in contact brengen met de academische partners om de challenges van de cyberveiligheid te bespreken en te brainstormen over mogelijke gezamenlijke projecten om de cyberveiligheidstechnologie vooruit te helpen.

U vindt binnenkort meer informatie over dit event in onze agenda.