Kwalitatieve productgegevens verwerven om uw product- en dienstenaanbod te verbeteren

Hoewel de industriële impact van ‘Digital Transformation’ en ‘Industry 4.0’ een vaststaand feit is, ondervinden talrijke ondernemingen nog problemen met de implementatie ervan en/of de invoering van nieuwe technologieën, vooral wanneer het erop aankomt voordeel te halen van de productgegevens. Om die ondernemingen te helpen en hun competitiviteit te verhogen, hebben Sirris, Hahn-Schickard en Forschungszentrum Informatik het collectieve onderzoeksprogramma ‘InsightProducts - Actionable Insights into Product Service Delivery’ opgezet.

Talrijke ondernemingen, en vooral maakbedrijven, willen leren hoe ze data over hun producten kunnen verzamelen, analyseren en gebruiken om hun dienstenaanbod te optimaliseren. 'Digital Transformation’ en ‘Industry 4.0’ mogen dan al transformationele innovaties beloven, de implementatie ervan vergt een flinke dosis energie en inzichten in de nieuwe (vaak trendy) technologieën, inclusief in de manier van ze in te voeren en te gebruiken.

Voor de verzameling van kwalitatieve productgegevens is een goed doordachte en geoptimaliseerde selectie en benutting van sensorsystemen nodig die aangepast zijn aan de infrastructuur en de operationele omgeving van producten. Om de ondernemingen in dit proces bij te staan, hebben Sirris, Hahn-Schickard (Vereniging voor toegepast onderzoek en ontwikkeling in engineering van microsystemen, micro-assemblagetechnologie, micro-analytische systemen en IT) en Forschungszentrum Informatik (Onderzoekscentrum voor informatietechnologieën) het collectieve onderzoeksproject 'InsightProducts - Actionable Insights into Product Service Delivery’ in het kader van CORNET opgestart. Het project loopt van september 2018 tot augustus 2020.

Optimaal gebruik van detectie- en communicatietechnologieën

InsightProducts is gericht op de verbetering van bedrijfsproducten door zich te baseren op bruikbare inzichten met betrekking tot hun ontwerp, werking en prestaties, gebaseerd op de verworven kennis over het aangesloten product. Doel ervan is bedrijven te ondersteunen in het optimaal gebruik van sensing- en communicatietechnologieën om kwalitatieve productinformatie te verzamelen, met als resultaat meer bruikbare inzichten in de productvereisten en de behoeften van de klanten. 


Eerste vergadering van de gebruikersgroep op 11 oktober

Om het onderzoek in het kader van dit project te stimuleren, hebben zo'n 20 bedrijven uit België en Duitsland zich tijdens de bouwfase van het project al bij de projectgebruikersgroep aangesloten. Wilt u leren hoe u kwalitatieve productgegevens kunt verwerven en gebruiken om uw product- en dienstenaanbod te verbeteren? Kom dan zeker naar onze eerste user group meeting op 11 oktober!

Klik hier voor meer informatie over InsightProducts.

Tags: