Kunstwerk van een robot verkocht via veiling

Een kunstwerk gerealiseerd door artificiële intelligentie is per opbod verkocht bij Christie’s voor de som van $ 432.500.  

Sinds enige tijd volgt Sirris van nabij de bescherming van de ‘tools’ van artificiële intelligentie komende uit het juridisch arsenaal voor intellectuele bescherming, net zoals de bescherming van de kunstwerken die door machines zijn gecreëerd. Komen de werken die een robot autonoom kan uitvoeren in aanmerking voor bescherming in het auteursrecht? Als dat zo is, wie is dan eigenaar van dat recht? Deze vraag is verre van theoretisch. Eind oktober is een eerste met AI gemaakt kunstwerk geveild bij Christie’s voor de som van $ 432.500.

De economische gevolgen van die vraag over het auteursrecht zijn dus aanzienlijk voor de culturele sector en voor de kunstenaars in het bijzonder.

Het werk met de titel 'Portrait of Edmond Belamy' is een afbeelding van een fictief persoon. Deze is de creatie van het kunstenaarscollectief Obvious Art met vestiging in Parijs aan de hand van een ‘machine learning’ algoritme uit ‘generative adversary networks’ (GAN). De tool is een algoritme van Ian Goodfollow (Google Brain).
Het systeem is in gang gezet vanuit 15.000 portretten geschilderd tussen de 14de en de 20ste eeuw.

Het portret van 70 bij 70 cm (en andere met afbeeldingen van de 'familie' van dit personage) is geprint en ingekaderd in een klassiek geïnspireerde lijst.
De handtekening op het werk is een rekenkundige formule, min G max D Ex[log(D(x))]+Ez[log(1-D(G(z))].

Obvious Art: “Indien de kunstenaar degene is die het beeld schept, dan is dat de machine; maar als de kunstenaar degene is die de visie heeft en daarmee een boodschap wil brengen, dan zijn wij dat!”.

Bron  

Zie ook

Tags: