IP diensten van Sirris

In het kader van Intellectuele eigendom (IP) en de octrooicel kunnen wij u ondersteuning bieden bij volgende zaken:

 • U wilt meer uitleg over het systeem van IP-rechten (octrooien, modellen en merken).
 • U heeft een specifieke vraag over IP-rechten.
 • U wilt nagaan of u met een nieuw product of service geen inbreuk zal plegen op bestaande IP-rechten.
 • U vraagt zich af of een uitvinding octrooieerbaar is.
 • U wilt een 'freedom to operate' bevestigen.
 • U hebt een innovatieproject voor ogen en de IP aspecten zijn belangrijk voor het welslagen en de commerciële toepassing van de resultaten.
 • U hebt al enige ervaring met IP maar u hebt de intentie om strategischer met uw intellectuele eigendom om te gaan.
 • U wilt overleg plegen over specifieke problemen met peers.
 • U wilt een oplossing vinden voor een technisch probleem.
 • U wilt een beeld krijgen op de state of the art als vertekpunt voor onderzoek.
 • U wenst de ontwikkelingen in een specifiek technologisch domein te monitoren.
 • U wilt uw concurrenten en hun markten opvolgen.
 • U wilt leren hoe informatie op te zoeken in octrooidatabases.
 • U wenst uw personeel een IP-opleiding te geven.

Contacteer onze experts ter zake om verder geholpen te worden.