Invloed van slimme technologie op O&M-kosten in offshore windindustrie

De kosten verlagen van operationele werking en onderhoud (O&M - operations & maintenance), met effect op de gemiddelde levensduurkost ('levelised cost of electricity - LCOE') is een aantrekkelijke drijfveer voor ontwikkelaars en operatoren in de offshore windenergiesector. Voor slimme technologieën, onder meer op basis van sensoren en robotica, is hier ongetwijfeld een grote rol weggelegd.

De toegang tot offshore windturbines is nog altijd grotendeels afhankelijk van de weersomstandigheden en de hoogte van de golven, zeker nu nieuwe projecten voorbereid worden die zich verder van de kust situeren, om zo gebruik te kunnen maken van sterkere winden.

Om technici, gereedschap en componenten ter plaatse te brengen, kunnen helikopters worden ingezet, maar deze zijn duur om mee te werken en hun inzet is eveneens beperkt bij slecht weer. Daarom onderzoekt de sector ontwikkelingen in het domein van data-analyse, robotica en zelfs artificiële intelligentie (AI).

Uit een rapport door DNV GL blijken deze technologieën aanzienlijk wat voordelen te hebben voor ontwikkelaars en operatoren van windturbineparken, waaronder monitoring via robots, zorgvuldige inspecties met AI en zelf-aangedreven transport om componenten te leveren.

Lees meer op Techniline.

Tags: