Interesse voor gecobotiseerd schuren en ontbramen groot

Op 12 januari 2021 is het COBOFIN-project, rond de automatisering van schuren en ontbramen van kleine reeksen via de inzet van een cobot, officieel van start gegaan. Tijdens een digitale meeting werd het project toegelicht aan de begeleidingsgroep en werd ingezoomd op zowel inhoudelijke als praktische zaken. Aan deze meeting namen meer dan 20 deelnemers deel!

In het eerste deel van de begeleidingsgroepvergadering lichtte projectleider Jan Kempeneers het project toe: "Het project heeft tot doel om te onderzoeken in welke mate cobots ingezet kunnen worden om het schuren en ontbramen van kleine reeksen te automatiseren. Vandaag worden deze processen gekenmerkt door vele manuele handelingen en zijn ze moeilijker te automatiseren, omwille van de kleine aantallen. Cobots kunnen hier mogelijks een oplossing bieden: ze kunnen flexibel ingezet worden en vragen - in bepaalde gevallen - een beperktere programmeereffort. Het is belangrijk te vermelden dat we niet focussen op het uitschakelen van de operatoren ('wegautomatiseren'). Integendeel, de operator is een blijft de expert in het schuren en ontbramen! Het opzet is te onderzoeken hoe cobots - als ondersteunende tool - ingezet kunnen worden om de operatoren te ondersteunen. We vertrekken hierbij niet van nul: de voorbije jaren hebben we bij Sirris al uitgebreide ervaring opgebouwd in het het gecobotiseerd polijsten en konden we mooie resultaten behalen. We zijn er van overtuigd dat dit ook moet kunnen voor schuren en ontbramen!"

Op zoek naar toepasbare oplossingen voor kmo’s

In het tweede deel van de meeting werd ingezoomd op de beoogde projectresultaten. Jan Kempeneers: "Het project wil sterk inzetten op het vertalen van de kennis (verkregen via onderzoek) naar praktische oplossingen waarmee de bedrijven aan de slag kunnen. We zullen hierbij niet enkel kijken naar de technologische haalbaarheid, maar ook naar de economische impact: kunnen we de cobots op een rendabele manier inzetten voor het schuren en ontbramen?. Gebruiksgemak speelt hierbij een belangrijke rol!" De leden van de begeleidingsgroep appreciëren deze aanpak en geven aan dat ook veiligheid (in al haar facetten) zeker meegenomen moet worden tijdens het project: hoe kunnen we de operatoren en de cobot(s) veilig laten samenwerken?

De opgebouwde kennis zal naar de brede doelgroep verspreid worden door sterk in te zetten op zelf ervaren en experimenteren. Er worden demo’s opgebouwd en hands-on workshops georganiseerd: de gebruikers kunnen zo zelf ervaren hoe een cobot ingezet kan worden voor het schuren en ontbramen.

Impact bij de bedrijven realiseren

In het laatste deel van de meeting werd ingezoomd op hoe de bedrijven aan de slag kunnen met de projectresultaten. Stijn Lambrechts nam het woord: "Via het COBOFIN-project willen we de bedrijven inspireren, informeren, maar vooral stimuleren om zelf aan de slag te gaan met de oplossingen in hun bedrijf. We willen een grote impact realiseren met dit project. Bedrijven die dus specifieke uitdagingen hebben rond het gecobotiseerd nabewerken, kunnen contact opnemen met het projectteam om samen te bekijken wat de volgende stappen zijn."

Meer weten? Volg COBOFIN via zijn projectwebpagina of neem contact met onze experts!

COBOFIN is een COOCK-project, gesteund door VLAIO.