Interclusterworkshop focust op corrosiebescherming

Op 25 oktober 2018 organiseerde de IBN Cluster 'Innovatieve Coatings' in samenwerking met de IBN Cluster 'Offshore Energy' een workshop en matchmaking event rond coatingoplossingen voor corrosiebescherming aan de universiteitscampus van Diepenbeek.

Tijdens de workshop, die bijgewoond werd door 33 industriëlen, werd een presentatie gegeven door de IBN Cluster 'Offshore Energy, gevolgd door een lezing van Sirris rond de opportuniteiten voor anti-corrosieoplossingen in de offshore hernieuwbare energiesector en een uiteenzetting door VUB over zelfhelende coatings.

Presentaties

IBN Offshore Energy streeft naar samenwerking voor een sterke, innovatieve waardeketen in de offshore-energiesector. Het netwerk biedt bedrijven ondersteuning in onderzoek en ontwikkeling op het vlak van energie uit offshore wind, golfslag en getijden. Een van de uitdagingen waarmee deze sector te maken heeft, is materiaaldegradatie. Dit door allerlei vormen van corrosie. De technische kennis die met offshore te maken heeft, is afkomstig uit de scheepvaart, olie- en gasindustrie, maar deze blijkt niet geschikt voor de windsector. De turbines moeten ca. 25 jaar onderhoudsvrij zijn; ze kunnen immers niet terug aan land komen, zijn onbemand en reparatie is duur. Ze krijgen bovendien te maken met verschillende soorten degradatie van verschillende materialen op verschillende plaatsen van de turbines, met verschillende oorzaken. Hiervoor kunnen (nieuwe) coatingsystemen en een beter begrip van hun eigenschappen een oplossing bieden. Dit in combinatie met monitoringsystemen.

Het NeSSIE-project werkt aan oplossingen in corrosie voor de energie-industrie, met als doel de ontwikkeling van drie demonstratieprojecten rond innovatieve anti-corrosieoplossingen voor offshore hernieuwbare energie in het Noordzeebekken. Hiervoor wordt gezocht naar leveranciers van oplossingen. Een van de topics die behandeld worden is corrosie in barre omgevingen. Men kijkt hierbij naar de mogelijkheid tot sectoroverstijgende samenwerkingen, omdat corrosie zich niet noodzakelijk beperkt tot een specifieke sector, en hierbij wordt gekeken naar coatingsystemen (voor staal) voor de offshore-energiesector en de uitdagingen die ermee gepaard gaan.

Op 13 november vindt het NeSSIE-webinar 'Competition Stage 2 - Q&A met de projectontwikkelaars' plaats. Interesse? Inschrijven hiervoor kan
hier
! 

In deze presentatie wordt ingegaan op de mogelijkheden van zelfhelende coatings, meer bepaald op het concept van zelfhelende polymeercoatings met meervoudige werking, waarvoor VUB een onderzoeksconsortium opstartte, samen met UGent, TU-Delft en de universiteit van Aveiro. De performantie wordt geëvalueerd van verschillende zelfherstellende methoden, zowel de polymeersystemen als corrosieremmers, en de werking ervan op een met een dergelijk systeem gecoat metaal bij schade. Ten slotte ging aandacht naar het nieuwe project PredictCor, dat zal focussen op de ontwikkeling van een kennis- en technologieplatform voor de voorspelling van de duurzaamheid en levensduur van organische gecoate metalen bij omgevingscorrosie op lange termijn.

Na de presentaties kregen alle deelnemers de gelegenheid hun bedrijf of organisatie voor te stellen in pitches van 2 minuten. In de namiddag werd de werkgroep 'Corrosion' gelanceerd door Sirris.

De lancering van de werkgroep werd gevolgd door B2B-meetings, waarin opportuniteiten voor business en projecten werden besproken.

Meer info over de cluster Innovatieve Coatings vindt u hier

 

 

Tags: