Nieuw amendement op ontwerp voor norm metalen industriële leidingen EN 13480

01 september 2021
Bart Teerlinck

Technisch Comité CEN/TC 267 heeft een ontwerpamendement opgesteld voor de norm EN 13480 (Metalen industriële leidingen) - Deel 3: Ontwerp en berekening.

Het ontwerpamendement A5 wordt ter onderzoek voorgelegd aan de CEN-leden. Het betreft de herziening van clausule 9 "Ontwerp van leidingcomponenten onder externe druk", "Drukanalyse van lopende leiding" (subclausule 11.6), "Gelaste verbindingen" (subclausule 13.11.5) en "Draadverbindingen" (subclausule 13.11.6), naast enkele redactionele wijzigingen aan de huidige tekst. Indien goedgekeurd, wordt het gepubliceerd in de nieuwe editie 2022 van de Europese norm EN 13480.

U kunt alle details terugvinden in volgend document.

Sirris-Agoria is door het NBN (Belgisch Bureau voor Normalisatie) aangesteld als 'sectoroperator' en we verwelkomen alle opmerkingen hierover, voor 30 oktober 2021.

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be