Meer inzicht dankzij benchmarken van assetprestaties

20 april 2021
Caroline Mair

Dankzij de vooruitgang van het Internet-of-Things kunnen bedrijven continu en in real-time gegevens registreren en hun (vloot van) assets monitoren. Bij een juist gebruik kunnen die waardevolle data helpen om de prestaties van die assets te benchmarken, wat het mogelijk maakt om vast te stellen of en waarom bepaalde assets ondermaats presteren.

Asset benchmarking behelst het vergelijken van het gedrag van assets op basis van prestatie-indicatoren zoals kosten, kwaliteit, productie, ... Voor een correcte benchmarking is het noodzakelijk om assets te vergelijken langs drie dimensies: operationele context, vloot en tijd.

Een onderneming die lange tijd een vloot van soortgelijke assets exploiteert - eventueel blootgesteld aan uiteenlopende operationele contexten - beschikt over een zeer waardevolle dataset die zich voor benchmarking-doeleinden laat inzetten. Zelfs in minder ideale gevallen, waarin de verzamelde data in een of meer van de dimensies beperkt zijn, bestaat nog altijd de mogelijkheid om specifieke benchmarkingmethoden te gebruiken om zinvolle inzichten te verkrijgen over de werking en de prestaties van de vloot.

Meer weten? Het volledige artikel over benchmarken van assetprestaties kunt u lezen op de website van het vakblad T.I.M.!

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw onderneming?

Op 29 april organiseert het Sirris EluciDATA Lab de vijfde editie van zijn fleet-based analytics seminar, 'Analyse van het machinepark voor datagestuurde optimalisering van bediening en onderhoud', waarbij de focus ligt op hoe data analytics van pas kunnen komen bij de exploitatie en het onderhoud van een vloot van machines. Door bedrijfspresentaties van AW Europe, Flint Group en Yazzoom krijgt u inzicht in hoe data uit een vloot van machines op een intelligente manier kan ingezet worden en welke technologische uitdagingen daarbij komen kijken. Sirris geeft u ook een overzicht van de huidige state of the art, waarbij vlootdata gebruikt kan worden voor het assisteren in de configuratie van assets, het profilen van de performantie en het benchmarken van industriële assets. Het volledige programma en het registratieformulier zijn hier te vinden.

Op 15 juni, tijdens de tweede editie van het webinar 'How to leverage AI to benchmark your industrial assets' komen verschillende geavanceerde benchmarkingmethoden aan bod die helpen om na te gaan wanneer, in welke operationele context en voor welk type asset er  sprake is van ondermaatse prestaties. Dat maakt het mogelijk om de onderhoudsactiviteiten te onderzoeken die werden uitgevoerd vóór de verandering in de prestaties, de scenario’s die leiden tot ondermaatse prestaties af te bakenen voor analyse van de hoofdoorzaak en de prestaties van de vloot te verbeteren door de oorzaken van ondermaatse prestaties van afzonderlijke assets weg te nemen.

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be