Digitale servitisatie dankzij bruikbare inzichten op basis van kwalitatieve productinformatie

12 september 2017
Anna Hristoskova

Om tot een kwalitatief hoogstaande gegevensverwerving te komen, moet de digitale sector optimaal gebruikmaken van sensoren. Sirris, Hahn-Schickard en het FZI Research Center for Computer Science willen kmo’s bij dit proces ondersteunen en werken daarom samen aan een projectvoorstel ‘InsightProducts - Actionable Insights into Product Service Delivery'. Via het project willen zij bedrijven helpen om sensor- en communicatiesystemen optimaal in te zetten voor het verzamelen van kwalitatief hoogstaande productinformatie. Die moet hen meer bruikbare inzichten opleveren op de bedrijfssite van hun klanten.

De opmars van sensorsystemen, het Internet of Things en big data voor vlootbeheer, en de verschuiving van preventief naar predictief onderhoud zorgen voor groei op de markt voor conditiemonitoring van machines. De groeiende complexiteit van fabricage-, vervoers-, energie- en medische systemen vereist echter robuuste technieken om machines in real time te bewaken en om beginnende/uitbreidende defecten op te sporen, de stilstandtijd terug te dringen, de betrouwbaarheid te verbeteren en flexibele onderhoudsplannen mogelijk te maken. 

Dit vereist een optimaal gebruik van draadloze sensorknopen, rekening houdend met:

  • de wisselwerking tussen een vermindering van het aantal sensoren en een hoge mate van systeembetrouwbaarheid
  • een overdaad aan gegevensanalyses en stijgende systeemkosten wegens het genereren van irrelevante/tegenstrijdige gegevens
  • een focusverschuiving van productlevering naar een vlotte levering van productdiensten

Projectdoel en doelgroep

Het InsightProducts-project bestudeert industriële oplossingen voor conditiemonitoring en focust daarvoor op hun architecturale ontwerp, sensoroplossing, productintelligentie en communicatie- en gegevensvergaringsaspecten. Het project wil bedrijfsproducten verbeteren door middel van bruikbare inzichten met betrekking tot hun ontwerp, werking en prestaties. Deze inzichten moeten beschikbaar worden door de informatie die afkomstig is van de intelligentielagen, terug te koppelen naar het verbonden product. 

Om welke bruikbare inzichten gaat het? 

  • ONTWERP – De sensorsystemen van uw industriële producten monitoren en optimaliseren
  • OPERATIES – De ervaring van uw klanten personaliseren en verbeteren
  • BEDRIJFSINNOVATIE – Bijkomende inzichten aanbieden met betrekking tot het algemene levenscyclusbeheer van het product & de economische waarde van dit product verhogen 

Deze inzichten zullen kmo’s niet alleen in staat stellen om de overstap te maken naar bedrijfsmodellen met digitale servitisatie, maar bieden hen ook de mogelijkheid om hun kosten, prestaties, energie-efficiëntie en datakwaliteit te optimaliseren, net als hun productontwerpen, activiteiten en bedrijfsinnovatie. 

Tot de doelgroep van het project behoren digitale bedrijven die actief zijn op het vlak van conditiemonitoring (intelligente productie, energie- en automobielsector) en zachte sensoren: bedrijven die afhankelijk zijn van digitale bedrijfsmodellen enerzijds, (hardware) productbedrijven en onderhoudsbedrijven die ondersteuning bieden anderzijds. 

Wil u uw activiteiten graag innoveren en uw competitiviteit vergroten door het verwerven en gebruiken van extra inzichten in productinformatie? Via het collectieve onderzoeksproject CORNET vindt u de steun die u nodig hebt. Neem met ons contact op voor meer informatie!

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be