InsightProducts toont hoe u kwalitatieve productgegevens kunt verzamelen om uw product- en dienstenaanbod te optimaliseren

Het gebrek aan toegang tot klantgegevens mag niet worden gezien als een probleem dat alleen de productfabrikanten treft. Vooral voor klanten leidt dit tot een aantal financiële complicaties, zoals een reactief in plaats van een proactief onderhoud, geen toegang tot toekomstige/nieuwe productoptimalisaties en het ontbreken van diensten op maat. Het InsightProducts-project helpt bedrijven hun product- en dienstenaanbod te optimaliseren via het verzamelen en gebruiken van kwalitatieve productgegevens met het oog op digitale servitisatie.

Veel maakbedrijven willen leren hoe ze data over hun producten kunnen verzamelen en gebruiken om de operationele werking van hun producten en/of dienstenaanbod te optimaliseren. Daarnaast is een groot aantal technologieaanbieders geïnteresseerd in het verwerven van domeinkennis om deze te ondersteunen. Het ontbreekt hen echter aan de nodige inzichten in de toepassing en het gebruik van nieuwe technologieën en in de manier waarop ze nieuwe bedrijfsmodellen voor servitisatie op basis van die technologieën kunnen opzetten. Bovendien is er ook een grote discrepantie tussen de door de fabrikanten verworven gegevens en de kwaliteit en relevantie van de data die de technologieleveranciers nodig hebben om ondersteunende diensten te ontwikkelen.

Om de bedrijven te helpen deze inzichten te verwerven en de bijbehorende bedrijfsgerelateerde en operationele uitdagingen het hoofd te bieden, heeft Sirris in samenwerking met Hahn-Schickard (Duitse vereniging voor toegepast onderzoek en ontwikkeling in engineering van microsystemen, micro-assemblagetechnologie, micro-analytische systemen en IT) en Forschungszentrum Informatik (Duits onderzoekscentrum voor informatietechnologieën) vorig najaar het project InsightProducts opgestart.

Vijf demonstrators

Op 25 maart 2019 ging de tweede meeting van de InsightProducts-gebruikersgroep door, waaraan 13 bedrijven deelnamen. Een half jaar na de start van het project bestaat de groep uit een zeer gemotiveerde en innovatieve mix van machinebouwers, ontwerpers van fysieke en software-intensieve producten, en gereedschap- en technologieleveranciers afkomstig van zowel kmo’s als grote ondernemingen. De leden van de gebruikersgroep zetten zich in voor de ondersteuning van de projectdemonstrators, met inzichten en infrastructuur om de uiteindelijke doelstellingen te valideren. Op basis van de vereisten van de gebruikersgroep werden de volgende demonstrators geïdentificeerd en gevalideerd met de leden van de gebruikersgroep. Ze bestaan uit drie technische en twee methodologische proofs-of-concept.

 1. Optimaal gebruik van sensor- en communicatieoplossingen, ondersteund door en tot ondersteuning van kwalitatieve data [technologie + methodologie]
  Deze demonstrator toont hoe sensoren en communicatietechnologieën optimaal kunnen worden ingezet om kwalitatieve gegevens te verwerven. Aan de hand van een concreet praktijkvoorbeeld focust deze demonstrator op de types van sensoren die moeten worden gebruikt, hoe en waar ze moeten worden geplaatst en welke communicatietechnologieën moeten worden geselecteerd om meer kwalitatieve gegevens te verwerven.
 2. Bepalen hoe kwalitatieve gegevens kunnen worden verworven en er bruikbare productinzichten uit afleiden [technologie + methodologie]
  Deze demonstrator toont hoe bruikbare productinzichten uit kwalitatieve gegevens kunnen worden afgeleid door te focussen op:
  • het verwerven en analyseren van relevante productgegevens
  • het tonen hoe bruikbare productinzichten uit die gegevens moeten worden afgeleid
  • het identificeren van de vereiste acties om de gegevensverzameling te verbeteren (met andere woorden, wat moet worden gemeten, hoe vaak, en dergelijke meer) met het oog op een betere kwaliteit van de verworven (en te analyseren) gegevens.
  Deze demonstrator sluit heel nauw bij de vorige aan. Terwijl de eerste demonstrator zal resulteren in meer kwalitatieve data voor productinzichten, zal deze tot verbeteringsmaatregelen op basis van die data leiden.
 3. Verbetering van het design en de operationele werking van een product, op basis van kwalitatieve data-inzichten [technologie + methodologie]
  Deze demonstrator toont hoe de kwalitatieve data-inzichten die na de monitoring van een product (component) werden afgeleid, concreet kunnen worden toegepast om het design en de operationele werking van dat product (component) te optimaliseren. De data-inzichten worden verkregen via de benadering die door de tweede demonstrator naar voren is gebracht. Die zijn in het bijzonder toegespitst op het vaststellen van de manier waarop het product (component) werkt en op het afleiden van operationele profielen voor het optimaliseren van het product en de operationele werking.
 4. De toepassing van een product als een dienst (‘product-as-a-service') mogelijk maken  [technologie + richtlijnen]
  Deze demonstrator toont hoe naast een fysiek product ook diensten kunnen worden aangeboden. Hij behandelt de verschillende stappen en vaardigheden die bedrijven moeten beheersen om diensten te definiëren, de gepaste technologie voor de uitwerking van die diensten te selecteren, zich optimaal te organiseren om die diensten te leveren, enz.
 5. Toegang krijgen tot klantgegevens [technologie + richtlijnen]
  Deze demonstrator spitst zich toe op het verwerven van nuttige en bruikbare informatie voor de bedrijven van de gebruikersgroep, om ze te helpen hun klanten te overtuigen hen toegang te verlenen tot de data die door hun producten op de locatie van de klant worden gegenereerd. Hij behandelt de verschillende types van data waarvoor toegang wordt gevraagd (gebruik, prestaties), wettelijke beperkingen, enz.

Met het oog op de geplande demonstrators is het InsightProducts-consortium ook bezig met het selecteren van de beschikbare infrastructuur en datasets van de gebruikersgroepleden om de ontwikkeling van de verschillende proofs-of-concept te starten.

Eerste jaarlijkse workshop

Op 22 oktober 2019 organiseert Sirris een event met in de voormiddag een derde meeting van de Belgische gebruikersgroep en in de namiddag een eerste jaarlijkse workshop die openstaat voor het publiek. Tijdens deze workshop zullen de doelstellingen van het project en de voortgang van de demonstrators worden voorgesteld. Gezien de grote belangstelling van de gebruikersgroep voor de onderwerpen van toegang tot de klantgegevens (demonstrator 5) en digitale servitisatie (demonstrator 4), zullen ook twee themagerichte sessies worden ingericht met getuigenissen van bedrijven over de obstakels en benaderingen.

Wilt u graag meer weten over de voortgang van het project en u laten inspireren door diverse getuigenissen uit de sector? Kom dan zeker naar ons jaarlijks event en maak van de gelegenheid gebruik om met gelijkgestemde collega’s te netwerken!

Wilt u daarnaast ook mee gestalte geven aan bovenstaande projectdemonstrators en genieten van de kennis die binnen het project wordt ontwikkeld? Dan kunt u zich nog steeds bij de gebruikersgroep van het project aansluiten!

Klik hier voor meer informatie over InsightProducts.

Met de steun van: