InsightProducts biedt ondersteuning om het product- en dienstenaanbod te verbeteren dankzij productinzicht

Het InsightProducts-project helpt bedrijven hun producten- en dienstenaanbod te optimaliseren via het verzamelen en gebruiken van kwalitatieve productgegevens met het oog op digitale servitisatie.

Voor veel bedrijven is de digitalisering van de productenportfolio een topprioriteit; zo kunnen ze immers meegaan met het huidige landschap van multinationale industriële spelers die de weg banen naar digitale transformatie. Dit vergt evenwel aanzienlijke operationele middelen, kennis van de nieuwe, baanbrekende technologieën en een omschakeling van het inkomstenmodel, om de volledige onderneming te transformeren. Het InsightProducts-project dat door Sirris wordt geleid, helpt bedrijven hun producten- en dienstenaanbod te optimaliseren via het verzamelen en gebruiken van kwalitatieve productdata met het oog op digitale servitisatie.

Talrijke ondernemingen, vooral maakbedrijven, willen leren hoe ze data over hun producten kunnen verzamelen, analyseren en gebruiken om hun productdesign en/of dienstenaanbod te optimaliseren. Het ontbreekt hen echter aan de nodige inzichten in de nieuwe technologieën, in de manier waarop ze deze kunnen uitrollen en gebruiken en nieuwe bedrijfsmodellen voor servitisatie op basis van die technologieën kunnen opzetten.

Om de bedrijven te helpen die inzichten te verwerven en de bijbehorende commerciële en operationele uitdagingen te trotseren, heeft Sirris in samenwerking met Hahn-Schickard (Duitse vereniging voor toegepast onderzoek en ontwikkeling in engineering van microsystemen, micro-assemblagetechnologie, micro-analytische systemen en IT) en Forschungszentrum Informatik (Duits onderzoekscentrum voor informatietechnologieën) vorig najaar het project 'InsightProducts’ opgestart.

Challenges van de eerste user group meeting

De eerste Belgische vergadering van de InsightProducts-gebruikersgroep vond plaats op 11 oktober 2018. Dertien bedrijven, waaronder machinebouwers, ontwerpers van fysieke en software-intensieve producten, gereedschap- en technologieleveranciers afkomstig van zowel kmo’s als grote ondernemingen, lichtten er hun uitdagingen en verwachtingen toe met betrekking tot de problemen die in het project InsightProducts aan bod komen. De volgende uitdagingen kwamen het meest ter sprake:

 • Op een meer continue manier gegevens van producten op het terrein verzamelen.
  Data worden veelal lokaal opgeslagen en pas manueel verzameld wanneer onderhoudswerkzaamheden zich opdringen. Heeft men echter op afstand toegang tot die data naarmate ze worden gegenereerd, dan kan men permanent monitoren hoe producten worden gebruikt, de aantasting van bepaalde functionaliteiten bewaken, anticiperen op mogelijke problemen  en proactief ingrijpen.
 • Toegang krijgen tot product-gegenereerde data van klanten.
  Machinebouwers en producenten van in grotere systemen geïntegreerde onderdelen hebben maar zelden toegang tot de data die door hun producten worden gegenereerd. Hun klanten zien erop tegen hen toegang te verlenen omdat die data bedrijfsgeheimen of informatie over het gebruik of misbruik van een product zouden kunnen onthullen.
 • Product-gegenereerde data optimaler exploiteren.
  Wat bedrijven interesseert, is een beter inzicht te verwerven in de manier waarop hun producten worden gebruikt (waardoor ze het design ervan kunnen verbeteren) en de trends en anomalieën te kunnen identificeren, mogelijks door de machines en onderdelen in verschillende installaties te benchmarken (wat het bijvoorbeeld toelaat om het rendement te verhogen en het energieverbruik terug te schroeven).
 • Onderhoudswerkzaamheden voorspellen.
  Uitgaande van de vorige uitdaging formuleerden talrijke bedrijven de ambitie om een predictief onderhoud van hun machines en componenten uit te voeren, voornamelijk om de uitvaltijd te beperken en een hoge beschikbaarheid te garanderen.
 • Datagestuurde diensten ontwikkelen en aanbieden.
  Als gevolg van het optimaler exploiteren van product-gegenereerde gegevens streven bedrijven ernaar de data-analyses in (nieuwe) diensten met hoge toegevoegde waarde te bundelen, om hun klanten beter te dienen en nieuwe bronnen van inkomsten te creëren. Ze beseffen dat het aanbieden van diensten ingrijpende veranderingen in hun organisatie zal vergen, omdat velen van hen gewend zijn machines of systeemcomponenten te verkopen en hiertoe ook zijn ingericht. Bovendien verwachten de bedrijven dat dergelijke diensten hun klanten een goede reden zullen geven om hen toegang te verlenen tot de data die door hun producten worden gegenereerd.
 • Een product gedurende zijn volledige levenscyclus managen.
  Voor bedrijven is het belangrijk dat ze alle significante incidenten in de geschiedenis van een machine of systeemcomponent of zelfs van externe items die door deze machines of componenten worden verwerkt, kunnen bijhouden. Ze zoeken naar de beste praktijken om dit op de meest optimale manier tot stand te brengen, wat resulteert in een geoptimaliseerd onderhoud en, op de lange termijn, in een circulaire economie.

Tweede user group meeting 

Na de eerste vergadering van de gebruikersgroep, heeft Sirris (via bilaterale gesprekken) de specifieke behoeften en verwachtingen van een paar bedrijven uit de user group uitgediept om tot een beter inzicht in hun uitdagingen te komen. 

Op 25 maart vindt een tweede meeting van de gebruikersgroep plaats. Sirris zal dan enerzijds een consolidering van de uitdagingen en verwachtingen afkomstig van bedrijven die reeds bij het project betrokken zijn, presenteren en anderzijds een reeks demonstrators die in het resterende deel van het project (anderhalf jaar) nog moeten worden ontwikkeld en afgestemd zijn op die uitdagingen en verwachtingen.  

Hebt ook u te kampen met (enkele van) de bovenstaande uitdagingen of gelijkaardige of aanverwante challenges? Het is nog tijd om u bij de gebruikersgroep van het project aan te sluiten! Zo krijgt u de kans om mee gestalte te geven aan de demonstrators ervan en voordeel te halen van de kennis die binnen het InsightProducts-project wordt ontwikkeld. Sluit u bij ons aan op 25 maart

Meer informatie over InsightProducts vindt u hier