InsightProducts - Bruikbare inzichten voor de productdienstverlening

Talrijke ondernemingen, en vooral maakbedrijven, willen leren hoe ze data over hun producten kunnen verzamelen, analyseren en gebruiken om hun dienstenaanbod te optimaliseren. Het ontbreekt hen echter aan de nodige inzichten in de nieuwe technologieën en in de manier waarop deze kunnen worden ingevoerd en gebruikt.

Voor de verzameling van kwalitatieve productgegevens is een goed doordachte en geoptimaliseerde selectie en benutting van sensorsystemen nodig die aangepast zijn aan de infrastructuur, de configuratie en de operationele omgeving.

Om de ondernemingen in dit proces bij te staan, hebben Sirris, Hahn-Schickard (vereniging voor toegepast onderzoek en ontwikkeling in engineering van microsystemen, micro-assemblagetechnologie, micro-analytische systemen en IT) en Forschungszentrum Informatik (onderzoekscentrum voor informatietechnologieën) in het kader van CORNET het collectieve-onderzoeksproject 'InsightProducts - Actionable Insights into Product Service Delivery’ opgestart. 

Context

De opmars van sensorsystemen, IoT en big data voor vlootbeheer, alsook de verschuiving van preventief naar predictief onderhoud zorgen voor groei op de markt voor conditiemonitoring van machines. Elektriciteitsproducenten bijvoorbeeld halen almaar meer voordeel van de enorme hoeveelheid beschikbare data door de datasets over hun windmolenparken open te stellen en zo van een gezamenlijke inspanning voor een betere exploitatie van de windmolens te genieten.

De groeiende complexiteit van fabricage-, vervoers-, energie- en medische systemen vereist echter robuuste technieken om machines real time te bewaken en om beginnende en/of uitbreidende defecten op te sporen, de stilstand van machines terug te dringen, de betrouwbaarheid te verbeteren en flexibele onderhoudsplannen mogelijk te maken.

Dit vergt een optimaal gebruik van draadloze sensorknopen, rekening houdende met:

 • de wisselwerking tussen een vermindering van het aantal sensoren en een hoge mate van systeembetrouwbaarheid
 • een overdaad aan gegevensanalyses en stijgende systeemkosten wegens het genereren van irrelevante/tegenstrijdige gegevens;
 • een focusverschuiving van productlevering naar een vlotte levering van productdiensten.

Vooropgestelde projectresultaten

InsightProducts is gericht op de verbetering van digitale producten, gebaseerd op bruikbare inzichten over hun ontwerp, werking en prestaties, via terugkoppeling van de intelligentielagen naar de geconnecteerde producten.

Het resultaat is drieledig: InsightProducts bestudeert industriële oplossingen voor conditiemonitoring en focust daarvoor op hun architecturale ontwerp, sensoroplossing, productintelligentie en communicatie- en gegevensvergaringsaspecten.

 Belangrijkste resultaat van InsightProducts

 

 

 

Verwachte bedrijfsimpact

1. Optimalisatie van productdesign en prestaties, wat resulteert in een verbeterde productwaarde op basis van productinzichten afkomstig van de verzamelde sensorgegevens.

 

  

 

Verbetering van het productdesign, prestaties en bedrijfsinnovatie            

2. Verbetering van de productkwaliteit en gereduceerde stilstand dankzij kwalitatieve data afkomstig van een betere benutting van de sensorsystemen aangepast aan de productomgeving.

 

 

 

Optimalisatie van de kosten, de prestaties, de energie-efficiëntie van complexe installaties en de datakwaliteit       

3. Uitvoerige analyse van de impact van de levering van productdiensten op het algemene productbeheer, de organisatie, de activiteit en de vermarktingsstrategie van de sector.

 

  

 

Verschuiving naar bedrijfsmodellen met digitale servitisatie.

Doelgroep

De doelgroep van InsightProducts is het ecosysteem van de digitale activiteiten waartoe bedrijven behoren:

 • die hardware en/of digitale producten ontwikkelen en hun activiteit op basis van de digitale technologieën aanpassen;
 • waarvoor software een essentiële rol speelt in de manier waarop ze innoveren, upscalen en hun productwaarde vastleggen;
 • waarvan de producten grote hoeveelheden bruikbare data vertonen.
Er worden drie grote groepen van ondernemingen geviseerd:
 • Maakbedrijven, met verschillende niveaus van digitalisatie:  
  • met een bestaande monitoringoplossing en een eerste aanzet tot data-expertise;
  • met verbonden producten zonder monitoringoplossing noch data-expertise;
  • planning on setting up a monitoring solution.
 • Servicebedrijven die maakbedrijven support verlenen, in domeinen als implementatie, monitoring, en maintenance.
 • ICT-bedrijven met een expertise in sensing, communicatie, data & cloud, maar vaak zonder domeininzicht..

Doeldomeinen

Conditiemonitoring (hoofddomein):
 • Fabrieken – bedrijfsomstandigheden en configuratie van machines.
 • Energie –optimale benutting van sensornetwerken voor kwalitatieve datasets, bijv. windturbines, zonnepanelen, HVAC-systemen,… 
 • Automobielsector - gebruik van sensoren voor de extractie van missieprofielen, bijv. autonome rijcontroles, testomstandigheden.
Spill-overs (bijkomstig domain):
 • Zachte sensoren – fusie van sensoren, systematisch geoptimaliseerd hergebruik van bestaande sensornetwerken, bijv. intelligente steden, mobiliteit

Deelname aan de gebruikersgroep

Om het onderzoek in het kader van dit project te stimuleren, hebben meer dan 25 bedrijven uit België en Duitsland zich bij de projectgebruikersgroep aangesloten. De volgende kosten en voordelen gelden:

Categories Price*         Advantages/benefits

 

Problem owners

LE 1000

 • Free of charge participation to user group meetings
 • Free of charge participation to the two yearly InsightsProducts events/seminars
 • Ability to steer project demonstrators and propose case studies
 • Early access to project results

ME 500

SE 200

 

Technology providers

LE 700

 • Free of charge participation to user group meetings
 • Free of charge participation to the two yearly InsightsProducts events/seminars
 • Reduced fee for organizing a booth at the two yearly InsightsProducts events/seminars
 • Ability to steer project demonstrators
 • Early access to project results

ME 400

SE 200

* Eénmalige kost (tot het einde van het project in Aug. 2020)
Facturatie gebeurt bij aanvang lidmaatschap   
 

Wilt u leren hoe u kwalitatieve productgegevens kunt verwerven en gebruiken om uw product- en dienstenaanbod te verbeteren? Neem dan gerust contact met ons op en sluit u aan bij de gebruikersgroep. 

InsightProducts loopt van september 2018 tot augustus 2020.

Project partners

Recente blogs

Met de steun van