IN FLOW ondersteunt de formulering, kenmerking en engineering van biochemische producten

Het Interreg-project IN FLOW richt zich op de toepassing van flowtechnologie bij de productie van gezondheids- en persoonlijke verzorgingsproducten. Via een open platform en proeftuinen worden bedrijven in de Euregio klaargestoomd voor de markttestfase.
Interreg Euregio Meuse-Rhine  

 

In Flow Interreg Project

Context

De huidige technologieën voor het formuleren en inkapselen van geneesmiddelen en cosmetica worden via batchverwerking geïmplementeerd. De energiekosten liggen echter vaak hoog (warmte- en massaoverdracht, inspectieapparatuur, enz.), het geproduceerde afval is soms groter dan de gesynthetiseerde producten en er zijn grote hoeveelheden verbruikte reagentia. Bovendien kunnen bepaalde reacties niet zomaar op een industriële schaal worden aangepast omwille van de technische beperkingen die door de batchsystemen worden opgelegd. Precies daarom is de opschalingmethodologie waarbij reacties die in een lab zijn ontwikkeld op productieschaal worden aangepast, niet altijd een doelmatige oplossing.

De microfluïdica daarentegen, die berust op het manipuleren en beheersen van vloeistoffen in kleine volumes, maar in continue flow, zorgt voor een constante kwaliteit van de fenomenen, zeer korte interactietijden, lage reactievolumes, een accurate monitoring van de omstandigheden én besparingen in energie en resources. Daarnaast biedt deze benadering ook de mogelijkheid om reactoren te parallelliseren en een nummeringstrategie te hanteren. Wat in één module is gevalideerd, zal dus ook in 1000 of 10.000 modules werken, zonder nieuwe effecten. De overstap van de R&D-fase naar massaproductie vormt dus niet langer een probleem.

Doelstellingen

Het project IN FLOW strekt tot doel nieuwe inkapselingsformuleringen en -technieken te bestuderen voor het snel en goedkoop verpakken van geneesmiddelen en cosmetica in omstandigheden van continue flow.

Er wordt een open technologieplatform opgezet met technologieën, protocols en formuleringen uit het IN FLOW-aanbod. Alle apparatuur en installaties die nodig zijn voor het produceren en valideren van het eindproduct, zullen via dit platform beschikbaar worden gemaakt voor de samenwerking met bedrijven, tijdens en na de uitvoering van het project.

Aanpak

Vandaag de dag zijn veel formuleringen voor welzijn en gezondheid samengesteld uit actieve bestanddelen (parfums, vitamines, insecticiden, enz.) die zijn ingekapseld in een drager om deeltjes van 50 nm tot 500 µm te vormen.
Dit inkapselingproces dient om de actieve bestanddelen te beschermen, de oplosbaarheid ervan te verhogen en de afgifte ervan te monitoren. Er bestaan al effectieve materialen, maar er moeten formuleringstools worden ontwikkeld die dan kunnen worden geïndustrialiseerd.
De aanpak van het IN FLOW-project bestaat erin de synthese van monomeren, de synthese van dragers en de formulering met actieve bestanddelen te integreren tot een continue-flowproces binnen een schaalbaar platform.
Een stuurcomité van industriëlen monitort het project en legt de demonstrators vast. De R&D berust op zeven trajecten die worden vastgelegd en beheerd in de adviesraad waarin projectpartners en kmo's zetelen (meer details zijn terug te vinden op de officiële website van het project). Dankzij de toegepaste methodologieën zullen bedrijven in staat zijn nieuwe producten te creëren voor onder meer de sectoren van de gezondheidszorg en de persoonlijke verzorging.

Referentie

EMR60

Projectpartners

Sirris   Liège Université
Maastricht University   DWI Leibniz-Institut für Interaktive Materialien

Financieel

2007-2013 INTERREG V-A Belgium - Germany - The Netherlands Euregio Meuse-Rhin / Euregio Maas-Rijn / Euregio Maas-Rhein

Interreg is een financieringsprogramma van de Europese Unie dat de ongelijkheden tussen regio's aanpakt en grensoverschrijdende samenwerking stimuleert.

Financiers

Interreg Euregio Meuse-Rhine   SPW Wallonie
Provincie Limburg   Leibniz Gemeinschaft

Timing

01/09/2018 – 28/02/2022

Externe links

https://www.interregemr.eu/projects/in-flow-nl
https://www.inflow-emr.eu/

Meer weten over dit project en de mogelijkheden voor uw onderneming?

Contacteer ons!

denis.vandormael@sirris.be
+32 498 91 93 43