Impact van artificiële intelligentie op het beleid van intellectuele eigendom: oproep tot opmerkingen

Het WIPO verzamelt de bemerkingen en commentaren van ondernemers over een document met vragen die rijzen in verband met AI en de impact op intellectuele eigendom.

AI is ingeburgerd in zowat alle industrietakken waar ze belangrijke technologische en commerciële ontwikkelingen emuleert. Deze snelle groei werpt bepaalde vragen op die verband houden met intellectuele eigendom. Het WIPO, Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom, had de debatten geopend in de loop van het laatste kwartaal van 2019 samen met de lidstaten en andere betrokken partijen om deze collectief neer te schrijven.

Een open proces is nu opgestart om later de discussies over de impact van AI op het te voeren beleid voor intellectuele eigendom in goede banen te leiden.

Zij die hiervoor interesse hebben nodigen wij uit om hun commentaren en suggesties in verband met het ontwerp van de discussienota voor 14 februari 2020 over te maken: https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/call_for_comments/index.html#issues