IBN Digitising Manufacturing

Sirris - Agoria - Flanders' Make

Is Industrie 4.0 voor uw bedrijf een te abstract begrip? Wilt u uw huidige kennis en ideeën rond Industrie 4.0 en digitalisering ontwikkelen en versterken met een geëngageerde groep van gelijkgestemde bedrijven en technologieaanbieders? Sluit u dan aan bij het Innovatief Bedrijfsnetwerk 'Digitising Manufacturing'.

Het digitaliseren van productieprocessen in maakbedrijven biedt kansen voor doorbraken in de productie: een toename van de responsiviteit, het versterken van een klantgerichte aanpak, het beheersen van de complexiteit en het opzetten van nieuwe diensten op basis van ontsloten productiegegevens.

Voor de technologie-aanbieders is de competitiviteitsverhoging gebaseerd op het lanceren van nieuwe producten die eerst in een productieomgeving zijn uitgetest en hierdoor beter beantwoorden aan de noden van hun klanten.

De kracht van dit netwerk zit in het samenbrengen van deze twee partijen en het opstarten van samenwerkingsverbanden rond 6 hoofdthema’s: 

 1. managing increased complexity
 2. enabling fast response
 3. supporting operators in their tasks
 4. enabling first time right production
 5. making the shop floor transparent
 6. creating a manufacturing network

Momenteel zijn de clusters 'Supporting operators in their tasks' en 'Making the shop floor transparent' actief. 

Goed gekozen en uitgevoerde demonstratie- of innovatieprojecten kunnen andere bedrijven overtuigen om substantiële digitale transformatiestappen te ondernemen.

Voor wie?

 • Innoverende maakbedrijven uit de technologische sector
 • Meedenkende technologieaanbieders

Wat je mag verwachten?

Bedrijven krijgen de unieke kans om met collega’s ideeën en uitdagingen uit te wisselen, om gelijktijdig met technologieaanbieders deze uitdagingen te bespreken en vervolgens binnen een samenwerkingsverband via demonstrators een aanzet tot oplossing te genereren.

De resultaten van deze activiteiten zijn:

 • Een vernieuwd productieproces op basis van digitale technologie
 • Een nieuw commercieel aanbod voor de technologieaanbieders en versnelde marktintroductie van nieuwe producten.
 • Een bedrijfs- of productiestrategie die leidt naar een optimale digitalisatieplan

Hoe pakken we dit aan?

Dit netwerk wordt gedragen en gestuurd door de maakbedrijven en technologieaanbieders en dit door: 

 • Regelmatige thematische meetings (bedrijfsbezoeken) waar de deelnemers hun gezamenlijke problemen en oplossingen bespreken
 • Netwerkmeetings waar alle deelnemers hun ervaringen delen, nieuwe thema’s voorstellen en het verloop van dit netwerk bijsturen.

Website

http://www.digitisingmanufacturing.be/

Deelnemers